przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Gmina Jastrząb uczciła Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

2020-07-06 12:19

Loga Samorząd Województwa Mazowieckiego - Mazowsze Serce PolskiZarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

INFORMACJA Nad zalewem w Jastrzębiu w bieżącym sezonie letnim nie zostanie utworzone miejsce okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

2020-07-06 11:59

Godło JastrząbINFORMACJA !

W związku z epidemią COVID-19 władze Gminy Jastrząb podjęły decyzję o nietworzeniu w bieżącym sezonie letnim miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Na terenie zalewu obowiązuje zakaz kąpieli.

Plaża jest niestrzeżona przez ratowników.

Osoby kąpiące się w zalewie robią to na własną odpowiedzialność.

Życzymy wszystkim udanego pobytu nad naszym zalewem, jednocześnie prosimy o zabieranie ze sobą odpadów i nieczystości.

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

2020-07-03 14:13

Godło JastrząbOferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Wypoczynek letni dla dzieci, których jeden z rodziców/opiekunów prawnych ubezpieczony jest w KRUS

2020-07-03 13:17

Logo - Stowarzyszenia im. Teresy Kras

Przedstawiamy Państwu ofertę na wypoczynek letni dla dzieci rolników z dofinansowaniem z FSUSR oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem koloniami, dofinansowanie z Kuratorium zostało już wyczerpane, jednak nadal zachęcamy do skorzystania z wypoczynku z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego, gdzie dopłata rodzica wynosi tylko 400 zł.

Miejsce: Biały Dunajec, woj. małopolskie
Termin: 10.08.2020 - 19.08.2020 lub 20.08.2020 - 29.08.2020

Biały Dunajec

 

Miejsce: Rzucewo, woj. pomorskie
Termin: 02.08.2020 - 11.08.2020 lub 12.08.2020 - 21.08.2020 lub 22.08.2020 - 31.08.2020

Rzucewo


Koszt dla dzieci rolników w obu przypadkach wynosi 400,00 zł

Zapraszamy rodziców którzy ubezpieczeni są w KRUS i chcą zapisać dzieci na kolonie do zgłaszania się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu w godzinach pracy ośrodka lub telefonicznie  (48) 628 48 77 w celu uzyskania szerszych informacji.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

2020-07-01 16:28

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
WÓJT GMINY JASTRZĄB

ogłasza sprzedaż:
•    koparko - ładowarki OSTRÓWEK 362 B
•    samochodu ciężarowego/ specjalnego JELCZ 008;
stanowiącego własność Gminy Jastrząb, w drodze składania pisemnych ofert.

Zdjęcia poglądowe koparko - ładowarki OSTRÓWEK 362 B

ładowarka OSTRÓWEK 362 B - zdcjęcie 1

ładowarka OSTRÓWEK 362 B - zdcjęcie 2

ładowarka OSTRÓWEK 362 B - zdcjęcie 3

 

Zdjęcia poglądowe samochodu ciężarowego / specjalnego JELCZ 008

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY/ SPECJALNY JELCZ 008 - zdcjęcie 1

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY/ SPECJALNY JELCZ 008 - zdcjęcie 2

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY/ SPECJALNY JELCZ 008 - zdcjęcie 3

Oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

2020-07-01 14:28

Godło JastrząbOferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie artykułu 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Wotum zaufania dla Wójta Gminy oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2019 r.

2020-07-01 12:36

Wotum zaufania dla Wójta Gminy oraz udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2019 r.Godło JastrząbW dniu 26 czerwca 2020 r. odbyła się sesja Rady Gminy w Jastrzębiu, na której Wójt Gminy Andrzej Bracha przedstawił raport o stanie gminy za 2019 r.

Radni po wysłuchaniu raportu jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy wotum zaufania. Rada rozpatrzyła również i zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2019 r. Z tego tytułu jednogłośnie udzielono Wójtowi Gminy absolutorium.

 

INFORMACJA - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody

2020-06-30 09:31

Godło JastrząbINFORMACJA

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje mieszkańców miejscowości Jastrząb oraz Kolonia Kuźnia, że w dniu 02.07.2020 r. (czwartek) od godziny 900 do godziny 1200 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w związku prowadzonymi pracami konserwacyjnymi na hydrofornii w Jastrzębiu

Gmina Jastrząb podpisała umowę o dotację na wykonanie prac remontowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu

2020-06-29 09:52

Logo Mazowsze Serce PolskiPodpisanie umowy straznicyW dniu 24 czerwca 2020 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Delegatura w Radomiu została podpisana umowa  w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice 2020” na wykonanie prac remontowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu. Podczas podpisania umowy udział wzięli m.in.: Rafał Rajkowski – Wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego, Andrzej Bracha - Wójt Gminy Jastrząb, Dorota Wrzesień - Skarbnik Gminy, Anna Kupidura - Skarbnik OSP Jastrząb. Kwota dotacji wynosi 20 000 zł.Strona: 1 z 106
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia
 26. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.