Herb Gminy Jastrząb

Informacja dla mieszkańców Gminy Jastrząb!

         Wójt Gminy Jastrząb informuje, że dla osób które nie uregulowały stanu prawnego posiadanych przyłączy wodnych oraz nie zgłosiły chęci legalizacji lub likwidacji nielegalnego przyłącza, a także nie zgłosiły jakichkolwiek nieprawidłowości przedłuża się termin dokonania wyżej wymienionych czynności do 30.09.2020r.

Od 01.10.2020r. rozpoczną się kontrole legalności przyłączy wodnych przez osoby upoważnione przez Urząd .

   Wójt Gminy Jastrząb
Andrzej Bracha