Herb Gminy Jastrząb

W związku z sytuacją pandemiczną, w celu rozłożenia w czasie wizyt w Urzędzie Gminy wprowadza się następującą organizację pracy:

  • Urząd od dnia 16.03.2021 r. do dnia 02.04.2021 r. będzie czynny w godzinach
    700 – 1730
    w godz. 1200 – 1230 Urząd nieczynny
    (przerwa na dezynfekcję pomieszczeń)
  • Prosimy o umówienie wizyty telefonicznie – numery telefonów do poszczególnych referatów wywieszone są na drzwiach urzędu, w tym kontakt z sekretariatem;
  • W Urzędzie może znajdować się maksymalnie troje interesantów;
  • Dokumenty wypełnione prosimy  wrzucać do skrzynki podawczej wystawionej przed Urzędem.