Dzień 11 listopada rozpoczął się uroczystością mszalną, której przewodniczył ksiądz proboszcz Zbigniew Tuchowski. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele władz samorządowych gminy Jastrząb oraz mieszkańcy Jastrzębia. Po ceremonii mszalnej wszyscy zebrani goście udali się pod pomnik upamiętniający tak ważne dla Polski święto. Kwiaty oraz znicze złożyli: Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha, Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Bińkowski, Sekretarz Gminy Albert Bobrowski, reprezentanci tutejszych szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu, Nowym Dworze, Gąsawach Rządowych. Bieszkowie Górnym jak również Stowarzyszenie Seniorów.

Po ceremonii wszyscy zgromadzeni udali się do pobliskiego Centrum Integracji Środowiskowej, gdzie odbyło się krótkie ale jakże wzruszające przedstawienie teatralne z pieśniami i wierszami patriotycznymi. Występ przygotowali Pogodni Seniorzy gminy Jastrząb, pod opieką Katarzyny Sasal.

Delegacja składająca kwiaty
Wójt oraz Proboszcz podczas przemówienia
Występ Pogodnych Seniorów