Herb Gminy Jastrząb

W dniu  29 września  2021 r. w Gąsawach Rządowych Wójt Gminy Jastrząb  Andrzej Bracha  przekazał na ręce Prezesa OSP Gąsawy Artura Tyszko  wyposażenie dla jednostki w postaci  6 kompletów kół do wozu bojowego, będącego w dyspozycji OSP Gąsawy. Powyższe wyposażenie zostało dofinansowane  w wysokości 12 tysięcy złotych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową z dnia 25 czerwca 2021 r. Gmina przekazała środki własne w wysokości 546 zł.