W sołectwie Lipienice Dolne zakończyły się prace remontowe w gminnej świetlicy wiejskiej. Pomieszczenia te były bardzo w złym stanie technicznym, który uniemożliwiał korzystanie z lokalu.

W zakresie realizowanych prac wyremontowano łazienkę, salę główną oraz kuchnię. Wykonano posadzki, położono gładzie, pomalowano i odświeżono ściany, w całym budynku wymieniono instalację elektryczną. Realizacja tego zadania przyczyni się do wzrostu jakości życia lokalnej społeczności a także do pobudzania aktywności młodzieży jak i osób starszych. Świetlica będzie przyjaznym miejscem spotkań mieszkańców jak również miejscem do organizowania zebrań sołeckich i imprez kulturalnych. Sołectwo to również otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) w kwocie 10 tys. zł. Całkowity koszt zadania to 41 285,22 zł.

 

zdj. Lipienice Dolne zdj. Lipienive Dolne 2