działki zaznaczone na mapie
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jastrząb

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gąsawy Rządowe, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 515 - grunty R, o pow. 0,3000 ha, będąca własnością Gminy Jastrząb
 

 Termin przeprowadzenia I przetargu ustala się na dzień 24 listopada 2021 r. o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy w Jastrzębiu – sala konferencyjna.

 

[PDF] - treść zarządzenia nr 86/2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jastrząb