program czyste powietrze tablica informacyjna

W Urzędzie Gminy w Jastrzębiu został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy do korzystania z punktu, który ma celu ułatwienie wnioskodawcom aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu „ Czyste Powietrze”

GODZINY PRACY PUNKTU:

PONIEDZIAŁEK – od 9.00 do 13.00

WTOREK – od 9.00 do 13.00

ŚRODA – od 8.00 do 12.00

Wszelkich informacji można uzyskać osobiście, w siedzibie urzędu,

telefonicznie pod nr tel.    48 628 48 73

oraz e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logo Czyste Powietrze

Gmina Jastrząb informuje że zmienił się termin spotkania informacyjnego dot. Programu Czyste Powietrze

na dzień 13 grudnia 2021 r godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Kuźnia.

Zaproszenie

Gmina Jastrząb realizacje „Programu Czyste Powietrze” w związku z tym Wójt Gminy Andrzej Bracha zaprasza mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach przedmiotowego Programu na spotkanie informacyjne w dniu 22.11.2021 (poniedziałek) godz.: 16:00  w Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Kuźnia.  

Informujemy, że spotkania informujące dla mieszkańców o zasadach Programu będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.

Harmonogram spotkań na rok 2022 będzie opracowany w styczniu 2022 r.                                                   

                                                                                                         

logo Czyste Powietrze

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

W zależności od zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz wprowadzonej do wniosku o płatność informacji o rozliczanych dokumentach zakupu,

Beneficjent załącza do wniosku wskazane w części E załączniki podając ich liczbę.

W szczególności do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

Zaproszenie

W związku z przystąpieniem Gminy Jastrząb do realizacji „Programu Czyste Powietrze”, Wójt Gminy Andrzej Bracha zaprasza mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinasowanie w ramach przedmiotowego Programu na spotkanie informacyjne w dniu 09.09.2021 r (czwartek) godz.: 16:00  w świetlicy wiejskiej w Gąsawach Rządowych.

Informujemy, że spotkania informujące dla mieszkańców o zasadach Programu będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.

Zmiany w programie Czyste Powietrze od 1 lipca 2021

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej.

 Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://portal.wfosigw.pl/ciezka-przez-wfoigw.

Zmiany w programie Czyste Powietrze - wazne

1 lipca 2021 r. wchodzi w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Trzy ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

Szanowni mieszkańcy!

Poniżej wskazujemy Państwu przydatne linki do Programu Czyste Powietrze. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wizytą w urzędzie.

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinasowanie ramach programu Priorytetowego Czyste powietrze:

 • Należy posiadać e-maila
 • Należy posiadać założony profil zaufany można to zrobić poprzez bank lub przez urząd gminy w Jastrzębiu
 • Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
 • Budynki na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 nie mogą uzyskać dotacji na zakres kosztów kwalifikowalnych na m.in. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.
 • Dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł rocznie.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać kwoty 67 500 zł( poziom podwyższony)

Dokumenty do złożenia wniosku o dofinasowanie:

 • Wypełniony wniosek w portalu beneficjenta
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynki w którym będzie realizowane przedsięwzięcie( elektroniczna księga wieczysta lub akt notarialny)

        -       zaświadczenie o dochodach do nabycia w GOPS w Jastrzębiu – jeśli dotyczy podwyższonego poziomu dofinasowania – zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące)

 • PIT jeśli poziom podstawowy
 • Oświadczenia : współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem – druk we wniosku
 • Zgoda współmałżonka na realizacje przedsięwzięcia – druk we wniosku

 

logo Czyste Powietrze zdrowy wybór

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Wszyscy, którzy złożą wniosek o dofinansowanie, zakupią i zamontują kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021r. będą mieli ten koszt zakwalifikowany do dotacji (zostanie dodany odpowiedni przypis w załączniku 2 i 2a do programu).

Kotły na węgiel będą dofinansowane pod warunkiem:

 • Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021r.,
 • Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
 • Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

logo Czyste Powietrze zdrowy wybór

W Urzędzie Gminy w Jastrzębiu został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Zainteresowanych mieszkańców gminy zapraszamy do korzystania z punktu, który ma celu ułatwienie wnioskodawcom aplikowanie o dofinasowanie w ramach programu „ Czyste Powietrze”

GODZINY PRACY PUNKTU:

PONIEDZIAŁEK – od 9.00 do 13.00

WTOREK – od 9.00 do 13.00

ŚRODA – od 8.00 do 12.00

Wszelkich informacji można uzyskać osobiście, w siedzibie urzędu, telefonicznie pod nr tel.    48 628 48 73 oraz e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo Czyste Powietrze zdrowy wybór

W związku z przystąpieniem Gminy Jastrząb do realizacji „Programu Czyste Powietrze”, Wójt Gminy Andrzej Bracha zaprasza mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinasowanie w ramach przedmiotowego Programu na spotkanie informacyjne w dniu 21.06.2021 (poniedziałek) godz.: 16:00  w Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu (świetlica).  

Informujemy, że spotkania informujące dla mieszkańców o zasadach Programu będą odbywać się cyklicznie jedno na kwartał.