Szanowni mieszkańcy!

Poniżej wskazujemy Państwu przydatne linki do Programu Czyste Powietrze. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wizytą w urzędzie.

https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia wniosku o dofinasowanie ramach programu Priorytetowego Czyste powietrze:

 • Należy posiadać e-maila
 • Należy posiadać założony profil zaufany można to zrobić poprzez bank lub przez urząd gminy w Jastrzębiu
 • Numer rachunku bankowego wnioskodawcy
 • Budynki na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 nie mogą uzyskać dotacji na zakres kosztów kwalifikowalnych na m.in. ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.
 • Dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł rocznie.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać kwoty 67 500 zł( poziom podwyższony)

Dokumenty do złożenia wniosku o dofinasowanie:

 • Wypełniony wniosek w portalu beneficjenta
 • Dokument potwierdzający prawo własności budynki w którym będzie realizowane przedsięwzięcie( elektroniczna księga wieczysta lub akt notarialny)

        -       zaświadczenie o dochodach do nabycia w GOPS w Jastrzębiu – jeśli dotyczy podwyższonego poziomu dofinasowania – zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące)

 • PIT jeśli poziom podstawowy
 • Oświadczenia : współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem – druk we wniosku
 • Zgoda współmałżonka na realizacje przedsięwzięcia – druk we wniosku