Herb Gminy Jastrząb

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego” w roku 2022, informujemy, że osoby fizyczne mogą wnioskować o bezpłatny odbiór zdemontowanych płyt azbestowych, za pośrednictwem gminy.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

Druki wniosku są dostępne do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy (Pl. Niepodległości 5)

oraz na stronie BIP Urzędu Gminy [LINK] - ugjastrzab.bip.org.pl/index/index/id/3789