logo WFOŚiGW
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyszłością OSP w Woli Lipienieckiej Małej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w  kwocie 15000,00 zł. www.wfosigw.pl

 

 

logo WFOŚiGW
Wymiana bram garażowych oraz drzwi wejściowych dla OSP Wola Lipieniecka Mała 18A dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 29943,00 zł.
www.wfosigw.pl

 

 

logo WFOŚiGW
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego dla OSP w Nowym Dworze dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9611,25 zł www.wfosigw.pl

 

 

logo WFOŚiGW
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 29856,18 zł www.wfosigw.pl

 

 

logo WFOŚiGW
Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania specjalnego dla OSP w Nowym Dworze dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 29310,66 zł www.wfosigw.pl

 

 

logo WFOŚiGW
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – 2019 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 21 000,00 zł

 

 

logo WFOŚiGW i NFOŚiGW
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP dla OSP Wola Lipieniecka Mała dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji środków, w kwocie 399750,00zł
logo WFOŚiGW
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – 2018 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 425,15 zł

 

 

logo WFOŚiGW
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 300 000,00 zł.
logo WFOŚiGW
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – 2017 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 27 497,00 zł
logo WFOŚiGW
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.918,75 zł
logo WFOŚiGW
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 191.114,11 zł"
logo WFOŚiGW
Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców gminy Jastrząb” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 20 000,00 zł
logo WFOŚiGW
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl
logo WFOŚiGW
Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Jastrząb dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 104.802,00 zł
logo WFOŚiGW
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb na lata 2015-2020 dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl
logo WFOŚiGW
Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jastrząb gmina Jastrząb dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl
logo WFOŚiGW
"Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej Dużej dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 84.649,00 zł"
logo WFOŚiGW
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – 2016 r. dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 26 719,00 zł
logo WFOŚiGW
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – II nabór dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl
logo WFOŚiGW
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb – II nabór dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 7.135,00 zł"
logo WFOŚiGW
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jastrząb 2016 r." dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl
logo WFOŚiGW i NFOŚiGW
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.pl www.nfosigw.gov.pl
logo WFOŚiGW i NFOŚiGW
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 11.303,00 zł"
logo WFOŚiGW i NFOŚiGW
"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 24.381,00 zł"
logo WFOŚiGW
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jastrząb dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 128.573,00 zł
logo WFOŚiGW
"Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej" dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl