Loga - Ja w internecie - Gmina Jastrząb - Legalna Kultura


Gmina Jastrząb zrealizowała 10 szkoleń internetowych dla mieszkańców gminy Jastrząb w ramach Działania 3.1 “Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Obszary tematyczne w jakich wyszkoliliśmy naszych mieszkańców:
- Moje finanse i transakcje w sieci – po przeprowadzonym szkolenia mieszkańcy potrafią, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz umieją jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m. in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny. Ponadto udział w szkoleniu umożliwił uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie.
- Kultura w sieci – po przeprowadzeniu szkoleń z tego modułu mieszkańcy potrafią bezpiecznie szukać w internecie filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak mogą wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, cyfrowe zbiory MNW i in.). Poznali podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobyli umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzieli się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w Internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.
- Mój biznes w sieci- uczestnicy szkolenia nauczyli się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności poznali dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłużyło ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).
- Działam w sieciach społecznościowych – uczestnicy szkolenia nauczyli się jak skutecznie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter i in.), w swojej codziennej pracy i życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczyli się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczyli się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
- Rodzic w Internecie – po przeprowadzeniu szkolenia uczestnicy poznali źródła wartościowych treści dostępnych w bibliotekach, muzeach cyfrowych oraz nauczyli się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu trolling i hate. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny), a także usług związanych ze zdrowiem.
Łącznie zostało przeszkolonych 117 uczestników projektu. 

Projekt  pt. „Ja w internecie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

 IMG 0001IMG 0001 1IMG 0001 11IMG 0002IMG 0002 12IMG 0005

 


Plakat - Ja w internecie

Gmina Jastrząb w dniu 11.10.2018 r podpisała umowę o powierzenie grantu nr 08/OK I/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn "Ja w internecie". Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie.

Dofinansowanie 100% w wysokości 89 600,00 zł

Projekt dotyczy: osób powyżej 25 roku życia, które będą mogły wziąć udział w szkoleniach o następującej tematyce:

  1. Rodzic w Internecie,
  2. Mój biznes w sieci,
  3. Moje finanse i transakcje w sieci,
  4. Działam w sieciach społecznościowych,
  5. Kultura w sieci.

 

[PDF] - Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie „Ja w internecie”

[PDF] - Formularz rekrutacyjny dla uczestników szkoleń pn „Ja w Internecie”

 


Loga - Fundusze Europejskie  Polska Cyfrowa - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoProjekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa