Herb Gminy Jastrząb

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jastrząb,

W dniu 25 czerwca 2021r.  Rada Gminy w Jastrzębiu podjęła Uchwałę nr XXX/198/2021  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Jastrząb konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Jastrząb.

Jastrząb spełnia kryteria ustawowe, by uzyskać status miasta:

- wielowiekowa, bogata historia Jastrzębia jako miasta

- układ urbanistyczny – zwarta zabudowa typu miejskiego, jednoznacznie ukształtowane centrum z rynkiem, zabytki

- infrastruktura miejska-ulice, chodniki, wodociąg, selektywna zbiórka odpadów,

- funkcjonowanie instytucji o charakterze miastotwórczym i ponadlokalnym (Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu),

- dobrze rozwinięta sfera usług publicznych ( żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa, Otwarta Strefa Aktywności, boiska sportowe m.in. plażowe do siatkówki, wielofunkcyjne, zalew);