przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Gmina Jastrząb uczciła Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Jastrząb !

2020-07-30 15:30

Godło JastrząbWójt Gminy Jastrząb informuje o zamierzeniu przeprowadzenia kontroli w sprawie nielegalnych przyłączy wodociągowych. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby bez uprzedniego zawarcia umowy podlegają karze grzywny do 5 000 zł. Karze podlega także ten kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza.

Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych przyłączy wodociągowych, a także wykrycie wszelkich nieprawidłowości (dopłata do wody ze środków własnych gminy za 2019 rok wyniosła 252.680,00 zł).

Wobec osób, które przed 14 września 2020 r. uregulują stan prawny posiadanych przyłączy, zgłoszą chęć legalizacji lub likwidacji nielegalnego przyłącza oraz zgłoszą jakiekolwiek nieprawidłowości nie będą wyciągane przez Gminę konsekwencje z tego tytułu. Od 15 września 2020 r. rozpoczną się w całej gminie kontrole legalności poboru wody z sieci gminnej i bezwzględnie będą egzekwowane kary pieniężne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osoby reprezentujące Urząd Gminy po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu przeprowadzenia kontroli. Jednocześnie informuję, że kontrole będą przeprowadzane w godzinach popołudniowych.


Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Jastrząb, e-mailem na adres sekrelarial@iastrzab.com.pl bądź telefonicznie (48)  628 48 70

[PDF] - treśc informacji


Polecane linki
 1. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 3. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 4. Newsletter
 5. Biuletyn Informacji Publicznej
 6. Dziennik ustaw
 7. Monitor Polski
 8. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 9. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 11. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 12. SDI - Portal Mapowy
 13. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 14. Codziennik Prawny
 15. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 16. LGD na piaskowcu
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia
 26. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 27. NSP 2011
 28. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich