przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Ogłoszenie - I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych rolnych stanowiących własność Gminy Jastrząb

2020-11-20 10:06

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY JASTRZĄB

OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY JASTRZĄB.

 
Nieruchomości nie są obciążone. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.
 

Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2020 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Jastrząb - Sala Konferencyjna.

System informacji przestrzennej - graficzny wykaz działek

Lp. Nr działki Pow.
w m2
Nr Księgi Wieczystej Położenie działki Przeznaczenie terenu Cena wywoławcza nieruchomości
PLN
1. 135/3 1737 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
34200
2. 135/4 1559 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
32300
3. 135/5 1678 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
30100
4. 135/6 1734 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
31100
5. 135/7 1849 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
37400
6. 135/8 1898 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
40400
7. 135/9 1936 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
43200
8. 135/10 1939 RA1S/00034173/5 Gąsawy Plebańskie, gm. Jastrząb Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastrząb uchwalony przez Radę Gminy w Jastrzębiu Uchwałą Nr III/12/ 93 z dnia 6 lipca 1993 r. i ogłoszoną (Dz. Urz. Woj. Radomskiego Nr 14, poz. 91 z dnia 30 sierpnia 1993 r.) przestał obowiązywać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2004 r.
Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb” uchwalonym przez Radę Gminy Jastrząb uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 30 listopada 2018 r., działka to „Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej” – symbol MU. Wymieniona działka nie jest położona w obszarze „Natura 2000” – gdyż na terenie tutejszej Gminy nie ma takich obszarów. Informujemy, że zgodnie z art. 8 i art. 25 ustawy o Rewitalizacji – Gmina Jastrząb nie podjęła uchwały w odniesieniu do w/w działki
43200

 

 Nieruchomości nie są obciążone. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dnia 22 grudnia 2020 r. o godz.1000
w Urzędzie Gminy Jastrząb - Sala Konferencyjna.

      
W przetargu biorą udział osoby prawne i fizyczne, które:

 • wpłacą wadium w pieniądzu do dnia 18 grudnia 2020 r. przelewem na konto  Urzędu Gminy Nr 74 9115 0002 0080 0800 8961 0027,
 • w tytule przelewu należy wpisać nr działki, której dotyczy wpłacone wadium oraz potwierdzenie wpłaty należy okazać komisji przetargowej w dniu przetargu,
 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 • pozostałym uczestnikom  wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni)  po zamknięciu, odwołaniu,  unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym,
 • osoby fizyczne (w tym prowadzące działalność gospodarczą) posiadają dokument potwierdzający tożsamość uczestnika postępowania przetargowego,
 • osoby fizyczne  będące w związku małżeńskim przystępują do przetargu wspólnie lub posiadają pełnomocnictwo współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości,
 • osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie

Procedury przetargowe:

 • Gmina Jastrząb planuje na działkach ujętych w ogłoszeniu, wybudowanie chodnika na szerokości ok. 1,5 m., który zwiększy  poczucie  bezpieczeństwa w komunikacji do Żłobka Gminnego i Przedszkola w Gąsawach Plebańskich oraz stacji PKP Gąsawy Plebańskie znajdujących się w pobliżu.  Tytuł prawny  Gminy Jastrząb do ww. działek będzie stanowiła umowa użyczenia pasa gruntu, biegnącego wzdłuż drogi powiatowej o szerokości 1,5 m podpisana przez nowych właścicieli przedmiotowych nieruchomości na okres 10 lat.
 • osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem umowy sprzedaży i umowy użyczenia pozostałą cenę nieruchomości ustaloną w drodze licytacji,                                                                                         
 • organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić nabywcę nieruchomości o terminie miejscu zawarcia umowy sprzedaży wraz z umową użyczenia,
 • koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi kupujący,   
 • jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu  Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,  
 • przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,    
 • wysokości postąpienia wynosi  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych w górę,
 • cudzoziemcy, zamierzający uczestniczyć w przetargu muszą spełnić warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278),
 • komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych,
 • szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie  Gminy Jastrząb  pokój Nr 25 , tel. (48) 6284872.

 

[PDF] - treść ogłoszenia

 

 


Polecane linki
 1. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 3. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 4. Newsletter
 5. Biuletyn Informacji Publicznej
 6. Dziennik ustaw
 7. Monitor Polski
 8. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 9. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 10. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 12. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 13. SDI - Portal Mapowy
 14. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 15. Codziennik Prawny
 16. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 17. LGD na piaskowcu
 18. WKU Radom
 19. KRUS
 20. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 21. Piaskowiec Szydłowiecki
 22. BHP w rolnictwie
 23. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 24. Mikroporady
 25. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 26. Szczepienia
 27. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 28. NSP 2011
 29. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich