przycisk menu

Gmina na fotografii

  • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
  • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
  • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
  • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
  • Jastrząb z lotu ptaka
  • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
  • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
  • Sołectwo Gąsawy Rządowe
  • Sołectwo Kuźnia
  • Sołectwa Lipienice
  • Sołectwo Nowy Dwór
  • Sołectwa Orłów i Śmiłów
  • Sołectwo Wola Lipieniecka
  • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
  • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
  • Dożynki 2017
  • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
  • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
  • Dożynki 2016
  • Złote Gody w Gminie Jastrząb
  • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
  • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
  • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
  • Ach... co to była za zabawa...
  • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
  • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
  • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
  • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
  • Jastrząb - foto
  • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
  • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
  • Debata bezpieczeństwa
  • Gąsawy Rządowe - foto
  • I rajd Rowerowy
  • Bezpieczny zalew
  • Dożynki 2015
  • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
  • 11 listopada 2015
  • 25 lat samorządu
  • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
  • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
  • Zalew w Jastrząbiu
  • Wola Lipieniecka Mała - foto
  • Gąsawy Plebańskie - foto
  • Orłów - foto
  • Wola Lipieniecka Duża - foto
  • Kolonia Kuźnia - foto
  • Śmiłów - foto

Aktualności

ARiMR: Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

2020-12-29 08:01

Logo - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” to propozycja pomocy finansowana z budżetu PROW 2014-2020. W ramach tego działania o pomoc mogą wystąpić rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń lub zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach wariantu 7.4. „Zachowanie lokalnych ras świń”, i chcą wykonać inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, a wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację takiej inwestycji. Pomoc można otrzymać na:

  • utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej,
  • wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji,
  • wykonanie inwestycji dzięki której trzoda chlewna będzie utrzymywana w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach z osobnym wejściem, nie łączących się z pomieszczeniami w których znajdują się inne zwierzęta

Wsparcie może być również przyznane na wykonanie ogrodzenia chlewni. Wówczas pomoc przyznaje się w formie standardowych stawek jednostkowych w wysokości 80% kwoty stanowiącej sumę:

a) iloczynów standardowych stawek jednostkowych i, odpowiednio, długości planowanego ogrodzenia, liczby bram i liczby furtek.

oraz

b) kosztów ogólnych, nieprzekraczających 10% kosztów poniesionych na realizację tej operacji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość członków stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Pomoc udzielana jest na inwestycje w sprzęt zmechanizowany służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do celów ochrony gospodarstw przed skutkami powodzi, podtopień lub deszczu nawalnego. Maksymalna wysokość wsparcia to 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pieniądze można wykorzystać na zakup np. koparek, ciągników, rębaków do drewna, kos spalinowych czy kosiarek samojezdnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych ARiMR, poprzez platformę ePUAP lub przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii
tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.


Polecane linki
  1. Zapytaj wójta
    Zapytaj Wójta
  2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
  3. Newsletter
  4. Biuletyn Informacji Publicznej
  5. Dziennik ustaw
  6. Monitor Polski
  7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
  8. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
  9. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
  10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  11. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  12. SDI - Portal Mapowy
  13. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
  14. Codziennik Prawny
  15. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  16. LGD na piaskowcu
  17. WKU Radom
  18. KRUS
  19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
  20. Piaskowiec Szydłowiecki
  21. BHP w rolnictwie
  22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  23. Mikroporady
  24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
  25. Szczepienia
  26. Mazowieckie.  30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
  27. NSP 2011
  28. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
  29. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.