przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Dystrybucja żywności dla najuboższej ludności

2017-10-24 15:20

W ramach działania Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Stowarzyszenie „AKTYWNI” przy współpracy z Radomskim Bankiem Żywności przy wsparciu Gminy Jastrząb, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu, realizuje zadanie polegające na dystrybucji żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018.

Wsparcie otrzymują osoby, które na podstawie skierowania z GOPS w Jastrzębiu  zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ. Ponadto wspólnie z Radomskim Bankiem Żywności i GOPS w Jastrzębiu  prowadzimy działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób korzystających z tej formy pomocy. Pomocą zostało objętych 278 rodzin z terenu gminy Jastrząb co stanowi 900 osób.

Stowarzyszenie „AKTYWNI”  reprezentowane przez Prezesa Panią Agnieszkę Witkowską  przekazuje żywność bezpłatnie osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Zadanie to członkowie stowarzyszenia wykonują nieodpłatnie w ramach zadań statutowych.

Osoby otrzymujące pomoc żywnościową będą uczestniczyć także w  działaniach towarzyszących oferowanych przez Bank Żywności, takich jak: warsztaty kulinarne, warsztaty edukacji ekonomicznej, warsztaty dietetyczne czy warsztaty niemarnowania żywności  oraz w innych realizowanych przez Stowarzyszenie lub GOPS w Jastrzębiu np.: w zajęciach aktywizujących, inicjatywach na rzecz społeczności lokalnej, grupach wsparcia, warsztatach psychologicznych czy terapeutycznych.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która korzysta z wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.  

Warunkiem przyznania pomocy żywnościowej, w postaci paczki żywnościowej są kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu

Plakat

Żywność

 

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia