przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia na obszarze województwa mazowieckiego

2017-11-22 15:23

                                        Logo WCZK

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU

Nazwa substancji
Pył zawieszony PM 2,5 i PM10

Obszar
województwo mazowieckie

Czas obowiązywania
do dnia 23.11.2017 r.

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji w powietrzu
Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic
i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby
wiatr, wyż, zamglenia).
Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się
przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować
negatywne skutki zdrowotne.
  
 
INFORMACJE O ZAGROŻENIU


Informacje o jakości powietrza
Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i
powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na
stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ
http://powietrze.gios.gov.pl .

Środki ostrożności
W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania
na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby
z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby
ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Wrażliwe grupy ludności:
Kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu
i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg
oddechowych.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia
górnego odcinka dróg oddechowych.

 
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH
112 Numer alarmowy
999 Pogotowie ratunkowe
987
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych
zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania: 22 listopada 2017

Podstawa prawna
1. Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto
Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego
PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu;
2. Uchwała nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock,
w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu
zawieszonego PM2,5 w powietrzu;
3. Uchwała nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego
PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
4. Uchwała nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja
warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu
zawieszonego PM2,5;
5. Uchwała nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy
mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu
zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

Działania krótkoterminowe

Działania informacyjne:
· Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów
ratunkowych);
· Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich
stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, –
ograniczenia wietrzenia pomieszczeń

Zalecenia:
działania ochronne
· Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie
przebywania w placówce;
· Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla
uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

Działania operacyjne
· Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
· Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści,
gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;

Działania zapobiegające emisji
· Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach
(rower, pieszo);
· Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
· Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
· Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
· Ograniczenie palenia w kominkach;
· Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
· Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia