przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

OSTRZEŻENIE - Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 10

2018-01-03 15:36

Logo WCZK

OSTRZEŻENIE

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

 

 

INFORMACJE O OSTRZEŻENIU

Nazwa

substancji

 

Pył zawieszony PM10

Obszar

województwo mazowieckie

Czas

obowiązywania

do dnia 03.01.2018 r.

 

Przyczyny i prognoza zmian poziomów substancji

w powietrzu

Główną  przyczyną  podwyższonych wartości jest komunikacja, w  tym  wtórne pylenie z  ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

 

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu, jednakże nie przewiduje się przekroczenia poziomu informowania oraz alarmowego, który mógłby powodować

negatywne skutki zdrowotne.

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

 

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej ostrożne i

Informacje o

powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na

jakości powietrza

stronie    WIOŚ    w    Warszawie    http://sojp.wios.warszawa.pl   i     na    stronie    GIOŚ

 

http://powietrze.gios.gov.pl .

 

W przypadku wystąpienia podwyższonych stężeń należy ograniczyć czas przebywania

Środki

na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby

ostrożności

z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia, oraz osoby

 

ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

 

Wrażliwe grupy ludności:

Kobiety w  ciąży,  dzieci  i osoby starsze osoby z astmą,  chorobami  alergicznymi skóry, oczu   i chorobami krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg

oddechowych.

Możliwe

negatywne skutki dla zdrowia

Pył zawieszony PM10 może powodować kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych.

 

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

112

Numer alarmowy

999

Pogotowie ratunkowe

 

987

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego – możliwość informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania:

2 stycznia 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu;
 2. Uchwała nr 95/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Płock, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu;
 3. Uchwała nr 96/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w powietrzu
 4. Uchwała nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5;
 5. Uchwała nr 98/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu

zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu

 

Działania krótkoterminowe

 

 

 

Działania informacyjne:

 • Wzmożenie czujności służb ratowniczych (pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych);
 • Zalecenia: – pozostania w domu, – unikania obszarów występowania wysokich stężeń pyłu, – ograniczenia wysiłku fizycznego na otwartej przestrzenia, – ograniczenia wietrzenia pomieszczeń

 

Zalecenia: działania ochronne

 • Zalecenia: ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie przebywania w placówce;
 • Zalecenia: unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń.

 

Działania operacyjne

 • Kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
 • Kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni;

 

 

 

 

Działania zapobiegające emisji

 • Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo);
 • Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
 • Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
 • Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
 • Ograniczenie palenia w kominkach;
 • Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
 • Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia