przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Mieszkanie +

2018-01-03 15:45

Mieszkanie +

PROGRAM ADRESOWANY DO KAŻDEGO, KTO:

CHCE MIESZKAĆ NA SWOIM LUB TANIO WYNAJMOWAĆ
CHCE GODNIE MIESZKAĆ

NIE CHCE BRAĆ KREDYTU
SZUKA SWOJEGO MIEJSCA W KRAJU

 SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE:

Logo Krajowy Zasób Nieruchomości

Program Mieszkanie Plus umożliwia powstanie mieszkań na wynajem o niskich czynszach, które mogą być docelowo wykupowane na własność. Wszyscy chętni będą mogli wynająć takie mieszkanie, a jednocześnie stopniowo je wykupywać, bez zadłużania się w bankach. Rolą Krajowego Zasobu Nieruchomości jest udostępnienie gruntów Skarbu Państwa pod takie budownictwo. Dzięki wykorzystaniu gruntów państwa koszt powstania mieszkań będzie niższy. KZN będzie nadzorował warunki wynajmu mieszkań oferowanych przez przedsiębiorców, kontrolował wysokość czynszu, a w razie konieczności także karał za nieprzestrzeganie zasad zawartych w ustawie.

Kto prowadzi nabór wniosków?
Nabór chętnych na mieszkania z programu Mieszkanie Plus - osobny dla każdej lokalizacji - prowadzi Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN). Informacje o prowadzonych naborach będą się pojawiały na stronie KZN: www.kzn.gov.pl

Czy istnieje możliwość wykupu mieszkania?
Mieszkanie w programie Mieszkanie Plus można wynajmować i stopniowo wykupić albo długoterminowo wynajmować.

Jak wysoki będzie czynsz?
Rząd określa co roku wysokość czynszu. Dzięki temu nie będzie on wysoki i nie wzrośnie w sposób niespodziewany.

Czy najem będzie bezpieczny?
KZN będzie sprawdzał, czy wynajmowanie i gwarantowany wykup mieszkania jest zgodny z prawem. Jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości,
KZN będzie mógł nakładać kary finansowe na operatora.

Co się dzieje, jeśli jest dużo chętnych na mieszkanie?
Jeśli liczba zainteresowanych najmem mieszkania w danej lokalizacji będzie wyższa niż liczba budowanych mieszkań, zostaną zastosowane kryteria pierwszeństwa określone w ogłoszeniu o naborze (zob. dalej)

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ:

 • osoby, które straciły mieszkanie/dom wskutek działania żywiołu lub wskutek katastrofy budowlanej,
 • osoby posiadające mieszkanie/dom podlegające/y wywłaszczeniu,
 • osoby o względnie niskich dochodach,
 • osoby z niepełnosprawnością lub których dziecko jest niepełnosprawne,
 • osoby wychowujące dzieci,
 • osoby nieposiadające mieszkania/domu i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • osoby zmieniające miejsce zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki,
 • osoby ze statusem repatrianta,
 • osoby w wieku powyżej 65 lat,
 • osoby posiadające Kartę Polaka.

Mieszkanie Plus daje stabilizację. Jeśli w ciągu 15 lat od wprowadzenia się do mieszkania najemca zadeklaruje chęć dojścia do własności, będzie mógł ją osiągnąć po 30 latach.
Nabędzie wtedy prawa właścicielskie

Element dekoracyjny - daszek

wynajmuję

do 15 lat
mogę
zdecydować

 

Element dekoracyjny - strzałka w prawo o treści CZY?

Element dekoracyjny - daszek

chcę mieć
mieszkanie
na własność

po 30 latach

TAK MAM MIESZKANIE

Polsko znajduje się w ogonie Europy pod względem liczby mieszkań na 1000 osób. Program Mieszkanie Plus odwróci tę tendencję. Zależy nam na tym, by Polacy mogli podejmować odpowiedzialne decyzje o założeniu rodziny i posiadaniu potomstwa. Temu służą działania Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Wiemy przecież, że gdy nie ma gniazda - nie ma piskląt.

- Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk

Krajowy Zasób Nieruchomości to nowa państwowa osoba prawna powołana w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce, w szczególności mieszkań na wynajem dla osób nieposiadających zdolności kredytowej. KZN pełni funkcję tzw. banku ziemi, który gromadzi i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, przeznaczając je na cele mieszkaniowe. Dokonuje ponadto inwestycji podnoszących wartość ekonomiczną i gospodarczą nieruchomości.

Główne zadania KZN

 • •    rozważne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w celu poprawy dostępności mieszkań, w tym przygotowywanie i przeznaczanie ich na realizację inwestycji mieszkaniowych prowadzących do stworzenia szerokiej oferty mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
 • wspieranie, we współpracy z samorządami, tworzenia lokali socjalnych, poprawianie ich jakości i dostępności,
 • wspieranie samorządów w realizowanych przez nie działaniach rewitalizacyjnych,
 • kreowanie przyjaznej przestrzeni dla rozwoju społecznego budownictwa czynszowego,
 • podejmowanie działań w celu podniesienia atrakcyjności dla inwestorów nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje KZN, w szczególności dokonywanie ich podziału, scalenia i podziału oraz działań związanych z realizacją uzbrojenia technicznego,
 • stanie na straży, zgodnej z warunkami ustawy i umowy, realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz użytkowania powstałego zasobu mieszkaniowego w sposób prawidłowy, niezagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców,
 • prowadzenie działań popularyzujących innowacyjne rozwiązania ułatwiające rozwój rynku mieszkaniowego w kraju.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI tel. 22 522 53 50 e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Logo Ministertwa infrastruktury i bbudownictwa

Kolumna 2

Logo Krajowy Zasób Nieruchomości

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia