przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Uroczyste zakończenie projektu Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego WOLANKI

2018-01-19 11:19

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uroczyste zakończenie projektu Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego „Wolanki”

W dniu 09.10.2017 roku została podpisana umowa powierzenia grantu między Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” a Stowarzyszeniem Zespołu Folklorystycznego „Wolanki” z Woli Lipienieckiej Małej na realizację projektu grantowego pn. „Organizacja warsztatów dotyczących kultywowania lokalnych tradycji poprzez śpiew i muzykę ludową”. Projekt miał na celu wzmocnienie kapitału społecznego i pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowite wydatki Projektu wyniosły 13158 zł, z czego dotacja ze środków projektu grantowego 12500 zł, środki własne Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego „Wolanki” to kwota 658 zł.

W ramach powierzonego grantu zostały zrealizowane następujące zadania:

 • warsztaty kulinarne przeprowadzone przez kucharza,
 • warsztaty śpiewu ludowego,
 • nauka gry na skrzypcach,
 • warsztaty z rękodzieła przeprowadzone przez członkinie stowarzyszenia „Wolanki”,
 • warsztaty kulinarne przeprowadzone przez członkinie stowarzyszenia „Wolanki”.

Projekt skierowany był dla członków Stowarzyszenia jak również zainteresowanych tą ofertą osoby starsze, młodzież oraz dzieci z terenu gminy jak również wszystkich zainteresowanych z okolicznych miejscowości. Warsztaty muzyczne przeprowadzone były przez Panią Annę Wilkiewicz – Kierownik pracowni „PIANO” w Szydłowcu.
W dniu 14.01.2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu w którym uczestniczyło 50 osób. Było to zwieńczenie wszystkich przeprowadzonych działań zgodnie z zawartą umową projektu.

W uroczystości między innymi wzięli udział: Jan Gula - Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” wraz z Zarządem Stowarzyszenia: Dorota Sykulska, Renata Kępa, Sylwia Pietras-Wolska, Andrzej Bracha – Wójt Gminy Jastrząb, Artur Siwiorek – Wójt Gminy Mirów, a także Anita Gołosz – Sekretarz Gminy Jastrząb, Aldona Wójcikowska – Radna Gminy Jastrząb, Czezary Sierawski – Radny Rady Powiatu w Szydłowcu, Magdalena Bednarczyk – Dyrektor PSP w Woli Lipienieckiej, Aneta Kalita – Dyrektor Przedszkola „Kacperek”, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Lipienieckiej, przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów ludowych: „Gąsawianki”, „Górnianki”, „Niezapominajki”, „Mirowianki” oraz Zespół Folklorystyczny „Wolanki” i członkowie Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego „Wolanki”- Henryka Chęcińska podczas tej uroczystości podziękowała wszystkim bez wyjątku, którzy w jakikolwiek sposób byli zaangażowani w realizację powyższego przedsięwzięcia.

Uroczyste zakończenie projektu Stowarzyszenia Zespołu Folklorystycznego WOLANKI - zdjęcie 1

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia