przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Plantacjom truskawki zagraża biała plamistość liści truskawki.

2018-05-07 11:20

Plantacjom truskawki zagraża biała plamistość liści truskawki.

   


Decyzję o sposobie i terminie zwalczania białej plamistości liści truskawki należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji roślin.
Rozwojowi choroby sprzyja duża wilgotność podłoża i powietrza.
Objawy choroby występują głównie na liściach i działkach kielicha, które przy silnym porażeniu zasychają. Niekiedy, szczególnie w warunkach dużej wilgotności w okresie kwitnienia może dojść do infekcji słupków w wyniku czego objawy mogą też wystąpić na owocach (suche, drobne plamy wokół porażonych nasion). Lustracje plantacji truskawek należy prowadzić od posadzenia roślin, jesienią lub wczesną wiosną, następnie powtarzać w okresie kwitnienia i po zbiorach.
Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin  przeprowadza się odpowiednio dobierając fungicydy, mając na uwadze okresy największego zagrożenia chorobą oraz rodzaj plantacji (plantacje mateczne,  owocujące: nowo założone, stare).

Na plantacjach matecznych zwalczanie chemiczne jest niezbędne w ciągu całego okresu wegetacji (po stwierdzeniu pierwszych objawów choroby).

Na plantacjach nowo założonych, odmian wrażliwych zabiegi wykonuje się jesienią, po posadzeniu roślin lub wczesną wiosną- jeżeli na plantacji stwierdzimy nawet nieznaczne objawy porażenia (1-2% porażonych liści)

Na plantacjach owocujących stwierdzenie porażenia większego niż 5% (szczególnie w sezonach o chłodnej i wilgotnej pogodzie) jest wskazaniem do wykonania pierwszego zabiegu zwalczającego już przed kwitnieniem.

W celu ograniczenia źródła infekcji na starych plantacjach owocujących należy unikać dużego zagęszczenia oraz usuwać porażone, obumarłe liście.

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

 • zakładanie plantacji ze zdrowych sadzonek
 • stosowanie prawidłowej agrotechniki (właściwe nawożenie, odpowiedni dobór stanowiska, właściwy przedplon, sposób prowadzenia plantacji, ściółkowanie),
 • izolację przestrzenną plantacji truskawek

Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
 Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem
 Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

UWAGA:

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

                                                                                                  

                                                                                                                 

                                                                                     Kierownik Oddziału w Przysusze

                                                                                      Marzena Stolińska

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia