przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Informacja dla mieszkańców Gminy Jastrząb

2019-02-05 15:57

W celu uczestnictwa w projekcie należy złożyć do dnia 28 lutego 2019 r w pokoju nr 5 Urzędu Gminy Jastrząb ankietę dot. zapotrzebowania na wymianę urządzeń grzewczych. 
Ilość instalacji jest ograniczona. O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność złożonych ankiet. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej urzędu gminy www.jastrzab.com.pl oraz  w pokoju nr 5 .

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i zakładana wysokość dofinansowania instalacji do 80% kosztów kwalifikowanych netto. W takim przypadku uczestnik projektu będzie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów kwalifikowanych wykonania instalacji plus podatek VAT od całości instalacji.

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej typ projektów Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych. 
Beneficjentem jest GMINA ( Gmina dostaje środki na wymianę źródła ciepła dla swoich mieszkańców i na budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy).

Amortyzacja 5 lat, na podstawie umowy dzierżawy z Gminą.
1. Dofinansowanie Unijne to 80% kosztów kwalifikowanych netto, po stronie mieszkańców pozostaje 20% kosztów kwalifikowalnych netto plus vat
2. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.
3. Termin wyrażenia woli uczestnictwa w programie  - 28.02.2018 r.
4. Krok po kroku: 
- ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – maj 2019 
- decyzja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
- wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu
- montaż 2020/2021
5. Możliwość: 
- wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe ( wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę ( np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych
- pomp ciepła z podłączeniem do centralnego ogrzewania

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5,
26-502 Jastrząb, tel. (48) 628-48-73

[DOC] - Ankieta dotycząca wymiany źródeł ciepła

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia