przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Projekt - Młodzi gotowi do działania!

2019-03-12 15:57

Jaki jest cel projektu? 
Celem  głównym  projektu  jest  wzrost  poziomu  aktywności  zawodowej  60  osób  młodych,  w  tym z niepełnosprawnościami,  w  wieku  15-29  lat,  biernych  zawodowo,  które  nie  uczestniczą  w  kształceniu i szkoleniu z województwa mazowieckiego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.02.2020 r. 
Co oferujemy? 
W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika Projektu, składające się z następujących form: 
I.  Identyfikacja  potrzeb  osób  młodych  oraz  diagnozowanie  możliwości  w  zakresie  doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych oraz opracowanie IPD 
-  6 godzin indywidualnego wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu – 2 spotkania x 3 godziny,  
-  cel:  rozpoznanie  aktualnej  sytuacji  społeczno  –  zawodowej  oraz  zidentyfikowanie  potrzeb Uczestnika Projektu w zakresie wsparcia jakie ma zostać udzielone w ramach projektu, 
-  Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. 
II.  Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby  
-  6  godzin  indywidualnego  wsparcia  dla  każdego  Uczestnika  Projektu  –  3  spotkania  x  średnio 2 godziny, 
-  Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. 
III.  Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości szkolenia  
-  średnio 120 godzin wsparcia na osobę/grupę (6 grup szkoleniowych) – spotkania średnio 4 razy w tygodniu, średnio 8 h dziennie średnio 15 spotkań 
-  szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. 
-  efektem  szkolenia  ma  być  nabycie  kwalifikacji  lub  kompetencji  potwierdzonych  odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez uczestnika  efektów  uczenia  się  w  rozumieniu  Wytycznych  w  zakresie  monitorowania  postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  
-  Uczestnicy otrzymują: 
o  stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78 zł netto/godzina 
o  materiały szkoleniowe 
o  catering (przerwa kawowa i/lub obiad) 
o  zwrot kosztów dojazdu 
IV.  Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w  Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży  
 
?  czas trwania stażu: 5 miesięcy dla każdego Uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo (dni robocze), a osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.  
-  Staże  realizowane  w  ramach  projektu  są  zgodne  z  tematyką  szkoleń  oferowanych  w  projekcie na rzecz Uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami, 
-  Uczestnicy otrzymują: 
o  Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW 
o  Stypendium stażowe – 1017,40 zł/miesiąc 
o  Zwrot kosztów dojazdu 
Kto może wziąć udział w Projekcie? 
W projekcie wziąć udział może każda osoba, która spełnia poniższe warunki: 
-  jest w wieku 15-29 lat 
-  zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 
-  jest osobą bierną zawodowo, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 
-  nie pracuje i jest niezarejestrowania w urzędzie pracy 
Szczególnie serdecznie zapraszamy kobiety oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc, Garwolin, Płońsk, Legionowo,  Piaseczno,  Piastów,  Płock,  Siedlce,  Sochaczew,  Żyrardów,  Grójec,  Marki,  Nowy  Dwór Mazowiecki,  Pruszków,  Przasnysz,  Wołomin,  Sokołów  Podlaski,  Mława,  Kobyłka,  Józefów,  Wyszków, Otwock, Ząbki, Mińsk Mazowicki, Grodzisk Mazowiecki. 
Jak się zgłosić? 
Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów: 
-  Formularza zgłoszeniowego 
-  Oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu 
-  Oświadczenia  o  pozostawaniu  osoba  niezarejestrowaną  w  urzędzie  pracy,  bierną  zawodowo nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 
-  Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie Formularze  oraz  oświadczenia  muszą  być  opatrzone  czytelnym  podpisem  Kandydata/tki  na  Uczestnika Projektu.  
Dokumenty dostępne są na stronie projektu  www.mlodzidodzialania.plusk24.pl, w biurze projektu oraz u  członków  zespołu  podczas  bezpośrednich  spotkań.  Osoby  z  niepełnosprawnościami  mają  możliwość telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie.  
O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, ponadto pierwszeństwo mają kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne.  
Dodatkowych  informacji  udziela  Zespół  Projektu  pod  numerem  telefonu:  512  026  510,  
e-mail:szkolenia@plusk24.pl. 

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia