przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Gmina Jastrząb uczciła Obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

W lipcu Urząd Gminy w Jastrzębiu pracuje w godzinach od 7 do 15

2019-06-26 12:12

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy Z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 506), art. 207 Kodeksu pracy ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1040 Z późn. zm.) i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Z 2003 r., nr 169, poz. 1650 Z późn. zm.)

Wójt Gminy Jastrząb zarządza, co następuje

§ 1.
Z powodu upalów wprowadza się zmieniony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy
Jastrząb.

§2.
W dniach od 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. ustalam czas pracy dla pracowników
w godzinach od 7.00 do 15.00.

§3.
W wymienionym okresie nie obowiązują postanowienia § 8 ust. 1 załącznika Nr 1 do
Zarządzenia nr 70/2013 Wójta Gminy .lastrząb Z dnia 17 września 20131". w sprawie
wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Jastrzębiu oraz postanowienia § 49 ust. 2
zalącznika do Zarządzenia nr 93/2018 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 30 listopada 2018r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Jastrząb.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie Z dniem podpisania.

[PDF] - treść zarządzenia

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia