przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

OGŁOSZENIE

2015-03-26 14:17

Wójt Gminy Jastrząb podaje do publicznej wiadomości,  iż od I kwartału 2015 r nastąpiła zmiana systemu odczytu liczników, oraz sposobu rozliczana należności za pobór  wody w nowym systemie informatycznym . Płatności należności za pobór wody będzie można dokonać:   u osoby dokonującej  odczytu wodomierza, u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Jastrząb  lub przelewem internetowym. Każdy odbiorca wody będzie posiadał indywidualny rachunek rozliczeniowy przypisany do danej nieruchomości.
 
 
 
 

OGŁOSZENIE

2015-03-26 14:08

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu zatrudni lekarza pediatrę. Zatrudnionemu lekarzowi oferuje się mieszkanie dwupokojowe znajdujące się w budynku SPZOZ w Jastrzębiu. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel.(48) 6284860

więcej w zalaczniku: Ogłoszenie

 
 

Zawiadomienie

2015-03-05 18:14

 zawiadomienie

Remont świetlicy.

2015-02-16 20:24

Remont świetlicy przy OSP Wola Lipieniecka zakończony

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej zakończyła realizację projektu pn. „Remont świetlicy przy OSP Wola Lipieniecka” finansowanego w ramach konkursu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dla działania „Małe Projekty”. Projekt polegał na remoncie połączonym z modernizacją istniejącej świetlicy poprzez wymianę podłogi wraz z wykonaniem izolacji termicznej oraz ponownym ułożeniem wykładziny.

Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia powstało miejsce, w którym mieszkańcy miejscowości mogą aktywnie spędzać czas wolny. Bez wątpienia zwiększyła atrakcyjność tego obiektu co wydatnie przełoży się na większą dostępność świetlicy dla szerszej rzeszy osób, możliwość przeprowadzania spotkań mieszkańców miejscowości, Młodzieżowej Drużyny OSP, prób i występów zespołu folklorystycznego "Wolanki" oraz możliwość dalszego rozwoju świetlicy.
 
 
Tak wyremontowany i zmodernizowany obiekt z powodzeniem spełni funkcje kulturalno – rozrywkowe, stanie się miejscem organizowania  różnego rodzaju imprez oraz spotkań i zabaw dla dzieci. Bez wątpienia posłuży jako narzędzie rozwoju lokalnego i regionalnego, kulturalnej regeneracji terenów wiejskich oraz zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego. Mieszkańcy będą mieli możliwość spotkań i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 

 

 
 
Ponadto realizacja tego przedsięwzięcia wpłynie na zwiększenie zaangażowania mieszkańców Woli Lipienieckiej Małej na rzecz wzajemnej integracji oraz aktywizacji gospodarczej i społecznej, odnalezieniu własnej tożsamości kulturowej dzięki odradzaniu się wiejskiego dziedzictwa kulturowego w postaci zwyczajów i obyczajów wiejskich, poprawi jakość kapitału społecznego, dzięki wzrostowi wiedzy. Poprawie ulegnie zapewne wizerunek miejscowości Wola Lipieniecka Mała.
 
Wartość realizowanego projektu wyniosła 7 944,50 zł, natomiast kwota przekazanych środków unijnych – dotacji wyniosła 6 355,60 zł.
 
Zarząd OSP Wola Lipieniecka.
 

Otwarty konkurs ofert

2015-02-10 15:55

 Strona: 105 z 121
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 9. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 11. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 12. SDI - Portal Mapowy
 13. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 14. Codziennik Prawny
 15. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 16. LGD na piaskowcu
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia
 26. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 27. NSP 2011
 28. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 29. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.