przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

KRUS - bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolnika

2014-03-24 14:42

Szanowni Rolnicy,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 20 lat prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo w środowisku pracy i życia rolników. Służą one eliminowaniu zagrożeń wypadkami w gospodarstwach rolnych, ograniczaniu ich liczby i skutków. Wśród wypadków zgłaszanych do... więcej w załączniku pdf

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz opon

2014-03-24 13:29

Gmina Jastrząb wspólnie z firmą „EKO-JAS” organizują na terenie gminy Jastrząb: 

 
w dniu 01.04.2014 r. (wtorek) zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci oraz opon 
(m.in. meble, sprzęt radiowo – telewizyjny, komputery, sprzęt gospodarstwa domowego np. lodówki, pralki, zmywarki, żelazka, piecyki elektryczne, wzmacniacze, wiertarki, szlifierki, mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy itp.)
 
w dniu 03.04.2014 r.(czwartek) zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz odpadów BIO
(m.in. baterie, akumulatory, opakowania po olejach, farbach, rozpuszczalnikach, aerozolach, filtry olejowe, paliwowe z drobnych napraw, przeterminowane lekarstwa, opakowania po lekarstwach.....

więcej informacji w załączniku 
załacznik w formacie .pdf
 

XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

2014-02-05 15:57

 XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

  
W dniu 27.01.2014r. po rocznej przerwie w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył się XI Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Gimnazjalistów o puchar Wójt Gminy Jastrząb, którego organizatorem był Urząd Gminy, Stowarzyszenie Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb , ZSP Jastrząb.
Uczestników i gości powitał gospodarz  Zespołu Szkół Publicznych dyr. Zbigniew Sarnat.
W turnieju tym uczestniczyli oprócz sportowców organizatorzy i zaproszeni goście, a mianowicie: 
 • p. Wójt Zofia Kosno, 
 • p. Prezes Stowarzyszenia Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb Marian Kosno, 
 • p. Dyrektor PSP Jastrząb Katarzyna Owczarek
 • p. Dyrektor ZSP Jastrząb Zbigniew Sarnat
Po powitaniu wszystkich sportowców głos zabrała p. Wójt Zofia Kosno, która wyraziła ogromne zadowolenie z przyjazdu do naszej Gminy gości i wszystkim życzyła sportowej rywalizacji a także sukcesów sportowych w Nowym Roku 2014.
W turnieju udział wzięły drużyny: z powiatu Szydłowieckiego i Radomskiego
Odpowiedzialnym za przeprowadzenie zawodów był p. Konrad Korzeniowski (n-el wf). 
Współzawodnictwo drużyn przebiegło w bardzo życzliwej i miłej sportowej atmosferze. Zawodnicy mieli zapewniony przez organizatorów gorący posiłek oraz napoje.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:
 
I miejsce –  PG Wolanów
II miejsce – PG Jastrząb
III miejsce – PG Parznice
 

 
 
Najlepszym siatkarzem turnieju okazał się Łukasz Staniszewski z PG Wolanów
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczyła p. Wójt Zofia Kosno, p. Marian Kosno Prezes Stowarzyszenia Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb, Zbigniew Sarnat Dyrektor ZSP Jastrząb
Organizatorzy serdecznie dziękują  p. Konradowi Korzeniowskiemu  (n-el wf) za przeprowadzenie i sędziowanie turnieju, natomiast w sposób szczególny dziękują wszystkim nauczycielom, którzy sprawowali opiekę  nad młodzieżą. Na wyróżnienie zasługuje p. Michał Minda
 

Spotkanie opłatkowe OSP w Gminie Jastrząb

2014-02-05 15:52

Spotkanie opłatkowe OSP w Gminie Jastrząb

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnego OSP Jastrząb druha Zbigniewa Sadzy i Komendanta Gminnego OSP druha Waldemara Figarskiego oraz Pani Wójt Zofii Kosno w dniu 11 stycznia 2014 r. w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie noworoczno - opłatkowe dla druhów strażaków. 
W uroczystości uczestniczyło około 65 druhów z Ochotniczych Straży pożarnych z Jastrzębia, Nowego Dworu, Woli Lipienieckiej,  Bieszkowa i Gąsaw Rządowych. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście, a mianowicie: 

 • Zofia Kosno- Wójt Gminy Jastrząb, 
 • Sławomir Mielniczuk- Z-ca Komendanta PPSP w Szydłowcu, 
 • Aleksy Sasin- Prezes PZOSP w Szydłowcu,
 • Zbigniew Sadza- Prezes Zarządu Gminnego OSP,
 • Waldemar Figarski- Komendant Gminny OSP,
 • Ks. kan. Zbigniew Tuchowski- Proboszcz Parafii,
 • Radni Rady Powiatu,
 • Radni Rady Gminy.

Za przebieg spotkania odpowiedzialni byli przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP, którzy zapraszali do składania życzeń i zabierania głosu. 

Jako pierwszy Ks. kan. Zbigniew Tuchowski odmówił okolicznościową modlitwę i złożył życzenia strażakom. Następnie głos zabrała Pani Wójt Zofia Kosno, która złożyła życzenia wszystkim druhom i ich Rodzinom. Podziękowała także za opiekę nad wspólnym dobrem w naszej Gminie. Wyraziła również zadowolenie z faktu, że prawie w każdej jednostce są Panie, które stanowią ogromne bogactwo dla poszczególnych jednostek. 

Życzenia złożył także Komendant PPSP w Szydłowcu Pan Sławomir Mielniczuk oraz Aleksy Sasin- Prezes PZOSP. Druhowie strażacy oraz zaproszeni goście przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Spotkanie minęło w serdecznej i miłej atmosferze

 

 

Plakat

2013-12-23 22:50

 kochasz_nie_pal

OGŁOSZENIE. Termin płatności za IV kwartał 2013 roku (II-ga rata) upływa...

2013-12-23 22:19

 Jastrząb dnia 13.12.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jastrząb, informuje mieszkańców, że termin płatności za 
IV kwartał 2013 roku (II-ga rata) upływa z dniem 15 stycznia 2014 roku.
W 2014 roku oraz w latach następnych terminami płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi są:
za I – szy     kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za II – gi     kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za III – ci    kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za IV – ty    kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Jastrząb lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podatnika.
 
 
Podstawa prawna:
1) art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);
2) uchwała NR XXX/163/2013 RADY GMINY w Jastrzębiu z dnia 29 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 13062, z dnia 11 grudnia 2013 r.)  
 

Dzień wolny

2013-12-05 22:53

 Strona: 108 z 121
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 9. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 11. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 12. SDI - Portal Mapowy
 13. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 14. Codziennik Prawny
 15. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 16. LGD na piaskowcu
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia
 26. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 27. NSP 2011
 28. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 29. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.