przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Orońsku przypomina

2020-04-28 14:51

Logo Główny Inspektor Weterynarii

W związku ze znaczącą ilością zaniechań szczepienia psów przeciwko wściekliźnie przez ich właścicieli, Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Orońsku przypomina o ustawowym obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie wynikającym z art. 56 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 69 poz. 625, z 2005r. Nr 23 poz. 188 z późn. zmianami), zgodnie z którym posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Niedopełnienie powyższego obowiązku zostało przez ustawodawcę w art. 85 ust. la w/w ustawy zakwalifikowane jako wykroczenie i pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej posiadają uprawnienia do nakładania za to wykroczenie grzywien w formie mandatu karnego, które będą nakładane podczas kontroli oraz innych czynności służbowych u posiadaczy psów w przypadku stwierdzenia nie zaszczepienia psa. Uprawnienia do nakładania grzywien w formie mandatu karnego za to wykroczenie posiada również policja.

 

INFORMACJA - mogą wystąpić przerwy w dostawie wody

2020-04-28 13:44

Godło JastrząbINFORMACJA

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje mieszkańców miejscowości Jastrząb, że w dniu 29.04.2020 r. (środa) od godziny 900 do godziny 1300 od nr 148 w stronę Orłowa mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w związku prowadzonymi pracami konserwacyjnymi na linii głównej wodociągu  w Jastrzębiu.

 

Apel do mieszkańców Gminy Jastrząb - Oszczędzajmy wodę

2020-04-28 12:36

Godło Jastrząb

Brak opadów w ostatnich miesiącach oraz niewielkie opady śniegu podczas obecnej zimy spowodowały obniżenie się wód gruntowych, mamy dopiero kwiecień i przed nami jeszcze  cały okres letni z wysokimi temperaturami. W Związku z tym zwracam się do mieszkańców Gminy Jastrząb z apelem o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą.

Przede wszystkim ograniczmy podlewanie i zraszanie trawników, klombów, ogrodów oraz podlewania upraw rolnych, sadowniczych i działkowych. Ma to związek ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej, jaki jest notowany w ostatnim czasie, a także suszą w kraju. Bardzo proszę Wszystkich o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności oraz o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Wojt Gminy Jastrząb
Andrzej Bracha

 

Ogłoszenie

2020-04-27 18:35

Godło JastrząbOGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Jastrzębiu informuje, że decyzją rządu, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa do dnia 24 maja 2020 r. przedłużona zostaje przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Do 3 maja 2020 r. nie będzie również czynny dla dzieci Żłobek Gminny w Gąsawach Plebańskich.

Wójt Gminy Jastrząb
Andrzej Bracha

 

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Jastrząb

2020-04-24 15:22

Godło Jastrząb
OGŁOSZENIE
 
WÓJT GMINY JASTRZĄB
OGŁASZA  I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ  BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ  GMINY JASTRZĄB.
 
Przetarg odbędzie się dnia 28 maja 2020 r. o godz. 1000 w świetlicy Centrum Integracji Środowiskowej w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości, 26-502 Jastrząb.
 

ARiMR: Wydłużone terminy naborów z PROW 2014-2020

2020-04-24 15:19

Logo - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji RolnistwaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw.

Do 17 czerwca 2020 r. przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”. Ta propozycja pomocy skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28 - Przymrozki

2020-04-23 13:34

Logo IMGWIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie Prognozuje się spadek temperatury w nocy od -1°C do -2°C, a przy gruncie miejscami do -5°C.

Ostrzeżenie ważne od godz. 0000 dnia 23.04.2020 do godz. 0730 dnia 23.04.2020

 

Paczki żywnościowe

2020-04-21 09:29

Godło JastrząbStowarzyszenie „Aktywni” informuje, że wszystkie osoby z terenu Gminy Jastrząb, pobierające paczki żywnościowe proszone są o zgłoszenie się do remizy strażackiej w Nowym Dworze wraz z dowodem osobistym w następujących dniach:

 1. Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe - Niwy - wtorek - 28.04.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00,
 2. Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Wola Lipieniecka, Nowy Dwór, Kuźnia, Kolonia Kuźnia - środa - 29.04.2020 r. w godz. 8.00 do 16.00,
 3. Jastrząb, Smiłów, Orłów - czwartek - 30.04.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Informuje się, że osobom starszym, samotnym i na kwarantannie paczki zostaną dowiezione do domu przez wojsko.

Obowiązuje bezwzględny nakaz posiadania maseczek ochronnych!

 

ARiMR - Korzyści z cyfryzacji

2020-04-20 16:10

Logo ARiMR

KORZYŚCI Z CYFRYZACJI

Od 30 marca 2020 r. działa w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nowy system, który pozwala drogą elektroniczną przesłać z biur powiatowych do centrali ARiMR zautoryzowane listy zleceń płatności dla dopłat bezpośrednich i obszarowych PROW. Moduł eLZP, bo tak ten system się nazywa, to kolejne cyfrowe narzędzie stworzone przez Agencję, które usprawnia jej pracę, a także przyspiesza załatwianie spraw rolników.

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

2020-04-17 14:55

Nowa normalność etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli. Zależy nam, aby Polacy rozsądnie korzystali z nowych przepisów.Strona: 19 z 117
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
Polecane linki
 1. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 3. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 4. Newsletter
 5. Biuletyn Informacji Publicznej
 6. Dziennik ustaw
 7. Monitor Polski
 8. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 9. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 10. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 12. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 13. SDI - Portal Mapowy
 14. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 15. Codziennik Prawny
 16. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 17. LGD na piaskowcu
 18. WKU Radom
 19. KRUS
 20. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 21. Piaskowiec Szydłowiecki
 22. BHP w rolnictwie
 23. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 24. Mikroporady
 25. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 26. Szczepienia
 27. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 28. NSP 2011
 29. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich