przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Badanie mobilności mieszkańców wybranych krajów europejskich

2020-12-10 12:21

Badanie Ankietowe - PUSS w Pile - Katedra Transportu www.puss.pila.plSzanowni Państwo,

pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Informacja - 28 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy

2020-12-10 11:00

Godło JastrząbINFORMACJA

Dzień 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od pracy
dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu

(w zamian za swięto przypadające w dniu wolnym od pracy tj. sobotę - 26 grudnia 2020 r. )

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 93 - opady marznące

2020-12-07 15:45

Logo IMGWIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Ostrzeżenie ważne od godz. 300 dnia 08.12.2020 do godz. 1300 dnia 08.12.2020

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

2020-11-30 08:27

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

ARiMR: Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się?

2020-11-30 08:11

Logo - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji RolnictwaW ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

2020-11-25 08:24

Pakiet 9 - grafika do wpisu

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Gąsawy Plebańskie i części m. Gąsawy Rządowe

2020-11-25 07:44

Godło JastrząbOGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY JASTRZĄB
Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 r.
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Gminy Jastrząb uchwały Nr XXI/152/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gąsawy Plebańskie i części miejscowości Gąsawy Rządowe oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do powyższego planu miejscowego.
 

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

2020-11-23 08:20

Konkurs Prezesa GUSGłówny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2020-11-20 12:21

RóżeZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.

Praca socjalna to wielkie i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej lokalnej społeczności. Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą. Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji,  wykazywania się szeroką wiedzą i umiejętnościami. Jest to szlachetna i ofiarna służba.

Życzymy dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony władz i społeczności lokalnych.

Przewodniczący Gminy Jastrząb
Sławomir Bińkowski 

Wójt Gminy Jastrząb
Andrzej Bracha

ZAKUP HEŁMÓW

2020-11-20 11:27

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przyszłością OSP w Woli Lipienieckiej Małej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 15000,00 zł. www.wfosigw.pl

Hełmy Strażackie na tle Sztandaru OSP Wola Lipieniecka Mała

W ramach programu 2020-NZ-1- Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom poprzez aktywowanie i doposażanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych nasza jednostka otrzymała wsparcie w wysokości 15000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie. Zakupiliśmy 12 szt. hełmów firmy Rosenbauer, model Heros Titan w kolorze białym. Posiadają: indywidualne oznakowanie, naklejki odblaskowe, przyłbice bezbarwną, metalizowane gogle oraz latarkę. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 20000,00 zł.Strona: 4 z 121
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 9. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 10. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 11. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 12. SDI - Portal Mapowy
 13. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 14. Codziennik Prawny
 15. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 16. LGD na piaskowcu
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia
 26. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 27. NSP 2011
 28. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 29. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.