przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Aktywna integracja w Gminie Jastrząb- szansą na lepsze jutro

2010-03-31 13:37

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu realizuje projekt w ramach Działania 7. 1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
      Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych pragnących poprawić swoją sytuację na rynku pracy poprzez uczestnictwo w warsztatach i konsultacjach organizowanych w ramach Projektu.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:


      1. osoby długotrwale bezrobotne - w szczególności kobiety (co jednak nie wyklucza możliwości udziału bezrobotnych mężczyzn)
      2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

Informacja ze spotkania sprawozdawczego w OSP Nowy Dwór

2010-03-30 09:00

     W dniu 5.03.2010 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Nowym Dworze.
W zebraniu uczestniczył V-ce Prezes ZOW OSPRP  w Radomiu dh Zbigniew Gołąbek, Prezes ZO Powiatowego dh Aleksy Sasin, Wójt Gminy Jastrząb Pani Zofia Kosno, sekretarz Gminy Jan Gula, Dowódca J.R.G Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu Kapitan Jacek Pytlak.

      Po przywitaniu gości przez Prezesa OSP w Nowym Dworze Waldemara Figarskiego przystąpiono do realizacji przyjętego porządku zebrania.
Sprawozdanie z działalności przedstawił dh Waldemar Figarski . W sprawozdaniu poruszone zostały tematy obchodów  45 lecia i przekazania samochodu.  Rok 2009 był dla jednostki rokiem ciężkiej pracy za co jednostka została doceniona przez władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Dobre funkcjonowanie straży nie byłoby możliwe bez bardzo dobrej współpracy z władzami Gminy a zwłaszcza dużego zaangażowania Pani Wójt Zofii Kosno.
W dniu 2.08.2009 odbyła się msza polowa z okazji 45 lecia, odznaczenia sztandaru i poświęcenia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Pana Arkadiusza Kowalczyka. Mszę odprawiło 2 księży: Proboszcz Zbigniew Tuchowski i ks. doktor Albert Warso  pracujący w Watykanie.
W roku 2009 wykonano szereg prac: wymieniono okna, docieplono centrum informatyczne.

Prace te zostały wykonane dzięki sponsorom:
      Pani Zofii Kosno – Wójtowi Gminy Jastrząb,
      Panu Arkadiuszowi Kowalczykowi,
      Panu Marcinowi Mindzie,
      Panu Leszkowi Piszczkowi oraz dużym zaangażowaniem druhów z Nowego Dworu.

Uroczysty Dzień Kobiet w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu

2010-03-30 08:40

      Uroczystość Dnia Kobiet obchodzona jest niemalże przez wszystkie Kobiety w naszym kraju. W Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu w dniu 09.03.2010 spotkały się przedstawicielki płci pięknej by świętować w swoim gronie. Wszystkich obecnych gości uroczyście  powitała Pani Wójt Gminy Zofia Kosno i zaprosiła do wspólnego świętowania.  Specjalnie dla wszystkich zgromadzonych  Kobiet z okazji ich święta uczestnicy Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu oraz Zespół Ludowy z Woli Lipienieckiej przygotowali pełen humoru i  atrakcji występ artystyczny. Dzieci świetnie odnalazły się w roli aktorów, komików i piosenkarzy. Nie obyło się także bez życzeń i upominków, które na ręce kobiet złożyli: V-ce Przewodniczący Rady Gminy – Marian Kosno oraz Sekretarz Gminy Jastrząb - Jan Gula.

Informacja

2010-03-30 08:21

     W Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu w dniach 17-21 lutego rozegrany został turniej tenisa stołowego dla mieszkańców gminy powyżej 13 lat, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Organizatorami byli: Wójt Gminy, Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” i koło sportowe świetlicy. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy:

W I grupie zwyciężyli:

      1. I miejsce – Sasal Dominik,

      2 .II miejsce – Kościelniak Łukasz,

      3. III miejsce – Bednarek Mateusz.

W II grupie udział wzięli m. in.:

      1. Zofia Kosno – Wójt Gminny,

      2. ks. Janusz Krupa – proboszcz parafii w Gąsawach Rządowych,

      3. Sylwester Minda – sołtys Jastrzębia,

      4. Wojciech Warso – prezes KS Jastrząb,

      5. Marian Kosno – prezes TKKF Jastrząb.

Informacja z walnego zebrania OSP w Woli Lipienieckiej Małej

2010-03-29 14:14

          W dniu 19 lutego 2010 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze  OSP w Woli Lipienieckiej Małej, podczas którego przyjęto sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2009. Zatwierdzono również plan działalności na rok 2010.

       Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego   - Pan Piotr Szprendałowicz, Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich - Pan Zbigniew Ostrowski, Wójt Gminy Jastrząb - Pani Zofia Kosno, Sekretarz Gminy - Pan Jan Gula, Prezes ZOP ZOSP RP - druh Aleksy Sasin oraz Prezes ZOG ZOSP RP - Pan Waldemar Figarski.

      W zebraniu  pierwszy raz brali udział ochotnicy, którzy chcą wstąpić  w  szeregi i utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

     Po otwarciu  i przywitaniu zaproszonych gości przez prezesa jednostki dha Sylwestra Chęcińskiego, swoje sprawozdanie z działalności OSP przestawił naczelnik -  dh Adam Kojara.

     Poinformował, że w  2009 roku do jednostki dołączył  1 członek zwyczajny i na obecną chwilę  liczy ona 25 członków czynnych.

      Następnie powiadomił, iż liczba posiedzeń Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej w 2009 roku wynosiła  4.  Jednogłośnie udzielono  absolutorium zarządowi OSP.

II Spartakiada zimowa

2010-03-01 09:26

 

W dniach 3-4.02.2010 r. po raz VII – my z inicjatywy Wójta gminy Jastrząb Zofii Kosno zostały zorganizowane dla uczniów szkół podstawowych imprezy sportowe w okresie ferii zimowych. Tym razem zawody były organizowane wspólnie z TKKF Jastrząb pod nazwą „II Spartakiada zimowa” w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu.

Otwarcia Spartakiady dokonała Pani Wójt Zofia Kosno w obecności:

1. Dyr. ZSP – Zbigniew Sarnat
2. Prezes TKKF – Marian Kosno
3. Sekretarz U.G – Jan Gula
4. Sekretarz TKKF – Łukasz Bińkowski Pani Wójt z ogromną radością i satysfakcją powitała wszystkich zebranych a w szczególności uczniów i opiekunów z terenu całej gminy. Widać było ogromne zadowolenie w czasie powitania a to dlatego, że dzieci i młodzieży było powyżej 100.

W czasie trwania spartakiady uczestnicy mieli możliwość uczestnictwa w różnych konkurencjach. I tak w wyniku sportowej rywalizacji nagrodzenia zostali:

1. VI halowy turniej mini piłki nożnej chłopców
I miejsce – PSP Gąsawy Rządowe (Sadkowski Damian, Wójcik Hubert, Tyszko Jakub, Jędraszczyk Jakub, Smyk Bartłomiej)
II miejsce – PSP Nowy Dwór (Wietrak Mateusz, Długosz Adrian, Kramarski Sebastian, Matysiak Kamil, Gromek Jakub)
III miejsce – PSP Wola Lipieniecka ( Bednarczyk Bartek, Tomczyk Kamil, Kojara Artur, Szafrański Wadim, Jaworski Przemysław)  

2. IV turniej tenisa stołowego dziewcząt

VIII Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

2010-02-08 13:55

 

VIII Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy

 

 W dniu 17.01.2010r. /niedziela/ w Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu odbył się VIII Noworoczny Regionalny Turniej Piłki Siatkowej o puchar Wójta Gminy, którego organizatorem był Urząd Gminy i TKKF Jastrząb.

Otwarcia turnieju dokonała p. Wójt Zofia Kosno przy udziale dyr Zespołu Szkół mgr Zbigniewa Sarnata i przedstawicieli Zarządu TKKF w osobach: p. Marian Kosno, Jan Gula, Łukasz Bińkowski.

W turnieju udział wzięły drużyny: z Szydłowca, Szydłówka, Chlewisk i Jastrzębia. Turniej ten sędziowali:

1.  mgr Łukasz Łaciak (n-el wf),

2.  mgr inż. Łukasz Bińkowski (sekretarz TKKF).

Współzawodnictwo drużyn przebiegło w bardzo życzliwej i miłej sportowej atmosferze. Zawodnicy mieli zapewniony przez organizatorów gorący posiłek oraz napoje.

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:

        I miejsce – „Hubal” Chlewiska,

       II miejsce – TKKF Jastrząb,

      III miejsce – Publiczne Gimnazjum Jastrząb.

Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju okazał się Jakub Sroczyński z drużyny „Hubal” Chlewiska.

Oczywiście na zakończenie turnieju nie mogło zabraknąć p. Wójt, która mocno kibicowała zawodnikom a potem wręczyła puchary i dyplomy. Wyraziła ogromne zadowolenie z przebiegu turnieju.

 

 

 

 

Spotkanie opłatkowe OSP Jastrząb

2010-02-08 13:06

Spotkanie opłatkowe OSP Jastrząb

      

Z inicjatywy Zarządu Gminnego OSP Jastrząb w dniu 23 stycznia 2010r. w remizie strażackiej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie opłatkowe. 

W tej uroczystości uczestniczyło 55 druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych  z Jastrzębia, Nowego Dworu oraz Woli Lipienieckiej.

Udział wzięli także goście zaproszeni, a mianowicie:

1.  Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb,

2.  Aleksy Sasin – Prezes Powiatowego Zarządu ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu,

3.  Cezary Wanat – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu,

4.  ks. kan. Zbigniew Tuchowski Proboszcz Parafii Jastrząb, ks. prałat Tadeusz Lizińczyk, ks. Dominik Tkaczyk,

5.  Marian Kosno – V-ce Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu,

6.  Barbara Wanat – Radna Rady Powiatu,

7.  Jan Gula – Sekretarz Gminy Jastrząb.

 

              Spotkanie rozpoczął Prezes Gminnego Zarządu OSP Waldemar Figarski, który w imieniu Zarządu Gminnego oraz własnym powitał w/w zaproszonych gości. 

 

Następnie proboszcz parafii Jastrząb ks. kanonik Zbigniew Tuchowski odmówił okolicznościową modlitwę i złożył życzenia strażakom.

W dalszej kolejności zabrała głos Wójt Gminy Jastrząb Pani Zofia Kosno , która przy okazji tej uroczystości podsumowała miniony rok. Podkreśliła, że jest zadowolona ponieważ wszystkie 3 jednostki wzbogaciły się o nowy sprzęt. Życzyła druhom dalszej współpracy, wzajemnego szacunku i zaufania. Podziękowała druhom za opiekę nad dobrem wspólnym w naszej Gminie. Przekazała życzenia noworoczne wszystkim zebranym i ich Rodzinom. Z całą odpowiedzialnością poinformowała, że zabiegać będzie o dalszy aktywny rozwój wszystkich 3-ech jednostek.

Życzenia także złożył Aleksy Sasin Prezes Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Szydłowcu oraz Cezary Wanat Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Strażacy oraz goście zaproszeni przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia.

 

Spotkanie minęło w bardzo serdecznej i miłej atmosferze.

 

 

 

 


2009-12-22 10:02Strona: 55 z 60
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Newsletter
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. NSP 2011
 8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 9. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 10. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 11. Codziennik Prawny
 12. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 13. LGD na piaskowcu
 14. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 15. WKU Radom
 16. KRUS
 17. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 18. Piaskowiec Szydłowiecki
 19. BHP w rolnictwie
 20. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 21. Mikroporady
 22. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 23. Szczepienia