przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Gminna Rada Seniorów

ISTOTA I FUNKCJE GMINNEJ RADY SENIORÓW 

Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym z 2013 roku wprowadziła możliwość tworzenia w gminach tzw. gminnych rad seniorów. Stosownie do wprowadzonego uregulowania, rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych śrotowisk, może utworzyć gminną radę seniorów jako ciało o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. W jej skład mogą wchodzić przedstawiciele osób starszych oraz przedstawiciele łokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych. Działając na podstawie odpowiednich przepisów o samorządzie gminnym wnioskodawcy, którzy byli uczestnikami projektu "Seniorzy Gminy Jastrząb włączają się do działania!" we wrześniu 2018 roku złożyli do Urzędu Gminy w Jastrzębiu wniosek o utworzenie Gminnej Rady Seniorów. Na posiedzeniu Sesji Rady Gminy 27 grudnia 2018 roku powołano Gminną Radę Seniorów w Jastrzębiu. Uchwałą Nr 1II/30/2018 Rady Gminy w Jastrzębiu został nadany owej Radzie Statut. 

Czytamy w nim, co następuje: 

1. W celu zapewnienia osobom strszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w trym na sprawy dotyczące osób starszych jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych powołuje się Radę Seniorów w Gminie Jastrząb. 

2. Głównym celem Rady Seniorów jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych. W skład Gminnej Rady Seniorów w Jastrzębiu wchodzi 9 osób zamieszkałych na terenie Gminy Jastrząb. Są to następujące osoby: Bożenna Arak, Dominika Arak, Wanda Czubak, Wanda Grabowska, Wiesława Kępa, Mieczysław Kowalik, Joanna Łyżwa, Helena Motyka, Jan Orlicki. Kadencja GRS trwa 2 lata. Rada działa na podstawie planu pracy, który został zaakceptowany przez władze gminy. 

----------------------------------------------------------------------------------

Data wpisu: 23.09.2019 r.

Spotkanie z poezją

To był piękny, niezapomniany, wzruszający wieczór. 4 września w odświętnie przygotowanej sali licznie zebrani członkowie Stowarzyszenia "Pogodni Seniorzy Gminy Jastrząb" czekali na przybycie Gościa - Pana Jana Wułkiewicza. Ten radomski poeta miał zaprezentować swoje poezje. W ciszy i skupieniu zebrani wysłuchali wystąpienia Twórcy. Czytał on swoje utwory wybrane z trzech dotychczas wydanych tomików, opatrując je właściwym, ciekawym, często humorystycznym komentarzem. W tematyce jego wierszy przewijają się takie treści, jak: rozrachunek z przeszłością, sentymentalna nuta podążania za nieosiągalnym szczęściem i pełne kolorytu obrazy otaczającego nas świata.

Na zakończenie spotkania zebrani mogli nabyć tomiki poezji opatrzone autografem Autora. Pan Jan Wulkiewicz (obecnie przebywający na emeryturze) jest z wykształcenia nauczycielem matematyki. Całe swoje życie zawodowe związał z oświatą, pełniąc kolejno funkcje: nauczyciela, dyrektora szkoły, inspektora oświaty, nauczyciela konsultanta w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Radomiu.

Mimo ścisłego kierunku wykształcenia, myślący logicznymi konkretami matematyk, pozostał romantycznym wielbicielem piękna i poezji. Już jako student Uniwersytetu Warszawskiego był członkiem grupy poetyckiej “Radom 60", a później grupy poetyckiej "Eliksir". Dotychczas wydał 3 tomiki poezji: "Śladami wspomnień", "Ścieżkami przemyśleń", "Bezdrożami marzeń". W przygotowaniu jest następny tomik, który być może ujrzy światło dzienne już w grudniu. Warto było poświęcić kilka godzin, aby przenieść się w świat poezji, w świat marzeń i oderwać się od prozy dnia powszedniego.

----------------------------------------------------------------------------------

Data wpisu: 23.09.2019 r.

Grzybobranie w Gminie Jastrząb 2019

W słoneczny poranek 5 września grupa seniorów Gminy Jastrząb") wyruszyła na grzybobranie, realizując projekt pt:

"Grzybobranie w Gminie Jastrząb".

Zadanie to było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu p.n, "Bony dla Seniorów", realizowanego przez "Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości". W tym przedsięwzięciu wzięło udział 69 osób. Seniorzy, odpowiednio ubrani, zaopatrzeni w kosze, dwoma busami wyruszyli do lasu znajdującego się w okolicach miejscowości Majdów. Uczestnicy grzybobrania zostali zaopatrzeni w broszurki "Niezbędnik grzybiarza", przygotowany w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu. Atrakcją spotkania było wyłonienie trojga najlepszych grzybiarzy. Trzyosobowe jury dokonało przeglądu i wybrało trzy osoby z największą ilością grzybów. Otrzymali oni dyplomy i nagrody książkowe. Po grzybobraniu seniorzy w doskonałych humorach wrócili z lasu, by wziąć udział we wspólnym biesiadowaniu przy grillu. Uczestnicy nie szczędzili słów zachwytu pod adresem organizatorów z takiej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Udział w projekcie uaktywnił i zintegrował środowisko seniorów, a także rozbudził wiarę w możliwości pokonywania barier fizycznych.

 

Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 17. WKU Radom
 18. KRUS
 19. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 20. Piaskowiec Szydłowiecki
 21. BHP w rolnictwie
 22. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 23. Mikroporady
 24. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 25. Szczepienia