przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Informator

Urząd Gminy Jastrząb
26-502 Jastrząb
Plac Niepodległości 5
jastrzab@gmina.waw.pl
www.jastrzab.gmina.waw.pl

sekretariat@jastrzab.com.pl

Urząd jest czynny
- w poniedziałek w godz. 8:00 do 16:00
- od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30


 Sekretariat

Tel. (48) 628 48 60
Fax. (48) 628 48 61


 

 WÓJT GMINY JASTRZĄB - Andrzej Bracha 

 


Sekretarz Gminy

Albert Bobrowski

(48) 628 48 63, wewnętrzny 63, pokój 16


 Skarbnik Gminy - Dorota Wrzesień

(48) 628 48 64, wewnętrzny 64, pokój 17


Kierownik Administracyjno-Organizacyjny

Agnieszka Dąbrowska

(48) 628 48 73, wewnętrzny 73, pokój 4


Referat Finansowy

Małgorzata Rzeszowska, Monika Surdy

(48) 628 48 65, wewnętrzny 65, pokój 18


Kasa

Justyna Stępień

(48) 628 48 66, wewnętrzny 66, pokój 19


Referat Finansowy ds. podatków i opłat

Elżbieta Gołosz, Aleksandra Burek

(48) 628 48 67, wewnętrzny 67, pokój 20, 21


Obsługa Biura Rady Gminy

 Elżbieta Długosz

(48) 628 48 68, wewnętrzny 68, pokój 8


Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Izabela Bodo-Olbromska

(48) 628 48 60, wewnętrzny 51, pokój 1


Referat Finansowy

Jadwiga Nowak, Małgorzata Rokosz

(48) 628 48 69, wewnętrzny 69, pokój 22


Oświata

Aneta Ziółczyńska, Justyna Wnukowska

(48) 628 48 53, wewnętrzny 53, pokój 23

(48) 628 40 98


Inwestycje

Lidia Kołodziej

(48) 628 48 71, wewnętrzny 71, pokój 24


Ochrona Środowiska

Magdalena Bińkowska

(48) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25


Odpady

Magdalena Czyżewska

(48) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25


Gospodarka Nieruchomościami

Joanna Kijak

(48) 628 48 72, wewnętrzny 72, pokój 25


PSZOK

Elżbieta Gołda

795 005 198


Budownictwo

Elżbieta Kobierska

(48) 628 48 78, wewnętrzny 78, pokój 26


Gospodarka komunalna i transport

Katarzyna Michalska

(48) 628 48 75, wewnętrzny 75, pokój 6


Gospodarka wodna i lokalowa

Malwina Ziętek

(48) 628 48 70, wewnętrzny 70, pokój 9


Działalność Gospodarcza i rolnictwo

Lilla Grzyb

(48) 628 48 70, wewnętrzny 70, pokój 9


Kadry

Daria Sławińska

(48) 628 48 74, wewnętrzny 74, pokój 10


Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy Obronne, Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe

Justyna Grzmil

(48) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6


Dowody osobiste, Ewidencja Ludności

Katarzyna Michalska

(48) 628 48 76, wewnętrzny 76, pokój 6


Referat ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy

Agnieszka Dąbrowska, Dorota Sykulska

(48) 628 48 73, wewnętrzny 73, pokój 5


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Anna Sadza, Martyna Smorongiewicz,

(48) 628 48 77, wewnętrzny 77, pokój 11

- Asystent Rodziny

Małgorzata Kamienik

(48) 628 48 77, wewnętrzny 77, pokój 11

- Pracownicy Socjalni

Elżbieta Dzwonek, Katarzyna Figarska, Agnieszka Golińska

(48) 362 14 81 

- Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszy alimentacyjny

Anna Czerwiak, Iwona Ziętarska

(48) 685 06 92


Informatyk

 Marek Tomczyk

(48) 628 48 79, wewnętrzny 79, pokój 5


 

Przewodniczący Rady Gminy – Sławomir Bińkowski

 

 

Lokalne Centrum Kompetencji

Izabela Bodo-Olbromska

(048) 628 48 60, wewnętrzny 51


Gminna Biblioteka Publiczna

Katarzyna Figarska, Barbara Tarka

(48) 628 42 89  


Zespół Szkół Publicznych w Jastrzębiu

(48) 628 40 31

26-502 Jastrząb


Ochotnicza Straż Pożarna

(48) 628 41 84

26-502 Jastrząb


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

(48) 628 40 17

26-502 Jastrząb


Gabinet stomatologiczny

(48) 628 40 17

26-502 Jastrząb


Parafia rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela

(48) 628 40 06 - Proboszcz

(48) 628 40 13 - Wikariat

26-502 Jastrząb


Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 (48) 628 48 67

26-502 Jastrząb


 

Polecane linki
 1. LINK - Powszechny Spis Rolny od 01.09.2020 r. do 30.11.2020 r.
 2. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 3. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 4. Newsletter
 5. Biuletyn Informacji Publicznej
 6. Dziennik ustaw
 7. Monitor Polski
 8. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 9. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 10. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 11. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 12. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 13. SDI - Portal Mapowy
 14. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 15. Codziennik Prawny
 16. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 17. LGD na piaskowcu
 18. WKU Radom
 19. KRUS
 20. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 21. Piaskowiec Szydłowiecki
 22. BHP w rolnictwie
 23. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 24. Mikroporady
 25. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 26. Szczepienia
 27. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 28. NSP 2011
 29. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich