przycisk menu

Gmina na fotografii

 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Projekty

Pozyskane dofinansowania –  713 080,35 zł

Wkład własny –  146 242,40 zł

Całkowity koszt projektów –  859 322,70 zł

……………………………………………………………………………………………………….

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu „Przedszkole Baśniowa Kraina” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Dofinansowanie 80% w wysokości 192 796,60 zł.

Wkład własny 48 199,15 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 240 995,75 zł.

Projekt dotyczy: doposażenia sal przedszkola, zakupów materiałów dydaktycznych, sfinansowania zatrudnienia pracowników.

………………………………………………………………………………………………………..

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 na opracowanie  Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016 – 2023” 

Dofinansowanie wynosi 35 100,00 zł,

Wkład własny 3 900,00 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 39 000,00 zł,

Program ten zostanie opracowany przez Grupę BST z Katowic przy współpracy eksperta ds. rewitalizacji dr Grzegorza Gawrona z Uniwersytetu Śląskiego. Program Rewitalizacji dla Gminy Jastrząb jest niezbędny w celu ubiegania się o środki unijne do projektów rewitalizacyjnych
i inwestycyjnych.

REWITALIZACJA

………………………………………………………………………………………………………..

Gmina Jastrząb otrzymała dotację na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa ze zmianą  sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na publiczny żłobek w miejscowości Gąsawy Plebańskie 48b w Gminie Jastrząb” z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” (moduł 1).

Dotacja wynosi 80% tj.  478 265,00 zł,

Wkład własny 91 837,00 zł,

Całkowity koszt projektu 570 102,00 zł,

Projekt dotyczy: Przygotowania terenu pod budowę, rozbudowa i przebudowa części istniejącego budynku w tym prace wykończeniowe, zagospodarowania terenu oraz wyposażenia sal.

……………………………………………………………………………………………………..

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb na lata 2015-2020. 

Dofinansowanie 75% w formie dotacji, w wysokości  6.918,75 zł,

Wkład własny – 2 306,25 zł.

Całkowity koszt dokumentu wyniósł 9 225,00 zł.

Dokument został opracowany przez firmę Anluk Consulting z Warszawy, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy oraz uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która jest niezbędna w celu ubiegania się o fundusze unijne projektów inwestycyjnych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb obejmuje swoim zasięgiem cały obszar gminy. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zwiększyło możliwości Gminy Jastrząb podczas ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych i UE w latach 2014 -2020 r. na działania inwestycyjne dotyczące infrastruktury energetycznej, oświatowej, drogowej, termomodernizacyjne, budowy ścieżek rowerowych itp. Opracowanie i wdrożenie Planu przyczyniło się do osiągnięcia korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych, w związku z działaniami zmniejszającymi emisję gazów cieplarnianych. Ponadto opracowanie Planu pozwoliło na poprawę jakości powietrza i podniesienie jakości życia lokalnej społeczności.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
na lata 2015 - 2020

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.918,75zł
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Newsletter
 4. Biuletyn Informacji Publicznej
 5. Dziennik ustaw
 6. Monitor Polski
 7. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 8. NSP 2011
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 12. Codziennik Prawny
 13. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 14. LGD na piaskowcu
 15. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia