Herb Gminy Jastrząb

Ogłoszenie w sprawie oszczędzania wody

Urząd Miejski w Jastrzębiu informuje mieszkańców, iż w związku z przedłużającym się brakiem opadów oraz znacznym spadkiem wód gruntowych i dużym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, apeluje o niewykorzystywanie przez odbiorców, wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy Jastrząb.

Dlatego prosi się o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno - bytowymi.

Wszystkich odbiorców sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości.

Burmistrz Jastrzębia
Andrzej Bracha