Herb Gminy Jastrząb

Gmina Jastrząb zaprasza zainteresowane  firmy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Jastrząb”

[PDF] - treść zapytania ofertowego

[PDF] - załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

[DOC] - załącznik nr 1 - Formularz ofertowy