Herb Gminy Jastrząb

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych na temat projektu Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 89/2021 z dnia 03.11.2021 r. określa się:

  • termin rozpoczęcia konsultacji - 8 listopada 2021 roku,
  • termin zakończenia konsultacji - 18 listopada 2021 roku.

Konsultacje odbędą się w formie zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu Programu przekazanych pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Urząd Gminy w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb.

Projekt Programu jest dostępny na stronie internetowej www.jastrzab.com.pl

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który jest dostępny razem z projektem Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastrząb www.jastrzab.com.pl.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów Programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem społecznym w naszej gminie.

Podsumowanie konsultacji zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Elżbieta Długosz, (tel. do kontaktu:

48-628 48 68, 48 – 628 48 60, pok. nr 8, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,).

Zapraszam do działu w konsultacjach.

 

[LINK] - do zaproszenia - BIP UG Jastrząb - http://ugjastrzab.bip.org.pl/id/4694

 

[PDF] - projekt programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

[PDF] - formularz opinii i uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

[DOC] - formularz opinii i uwag do projektu Programu Współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.