flaga Rzeczypospolitej Polskiej wraz z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

 

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 – etap II

 

Dofinansowanie     270 330,34 zł

Całkowita wartość     387 047,20 zł