W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie w ramach którego wykonano poniższe zadania pn.:Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)” oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Orłów”.

"Przeciwdziałanie COVID-19" rozumiane jest jako wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby. Zatem środki finansowe, przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, przeznaczane są również na inwestycje lokalne - bliskie mieszkańcom.

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Gąsawach Rządowych Niwach (działka nr 735)

Powyższe przedsięwzięcie jest III etapem przedmiotowej inwestycji, która rozpoczyna się od działki ewid, nr 687 realizowanej od 2019 r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował wykonanie chodnika dla pieszych z kostki betonowej przy drodze gminnej w miejscowości Gąsawy Rządowe Niwy (po stronie lewej) działka nr ewid. 735 o szerokości 2 m (lokalne zwężenie do 1,5 m wynikające z ograniczeń terenowych) oraz wykonanie zjazdów do posesji. Długość wykonanego odcinka chodnika wynosi 500 m. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca zadania: Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ul. Towarowa 62, 26-110 Skarżysko Kamienna. Koszt realizacji inwestycji wynosi 193 565, 49 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  

IMG_0010
IMG_0012

 

 Przebudowa drogi gminnej w m. Orłów

Zakres przedmiotowego zadania obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości 564 m i szerokości 4,5 m. Ponadto wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m i zjazdów do posesji. W drodze postępowania przetargowego został wyłoniony Wykonawca zadania: „BUDROMOST – STARACHOWICE” sp. z o.o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock. Kwota wykonania zamówienia - 244 621,68 zł. Zadanie zostało sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

IMG_0003
IMG_0006