Zakończyliśmy realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Śmiłów. W miejscowości tej sfinalizowano przedsięwzięcie  pn. ,,Rozbudowa infrastruktury oświetlenia ulicznego  przy drodze wojewódzkiej nr 727, poprzez zakup i montaż lamp solarnych”. Przed wykonaniem zadania odcinek tej drogi był nieoświetlony, co zwiększało ryzyko wypadków na drodze. Zamontowanie  lamp w ilości 4 sztuk wpłynie na znaczną  poprawę bezpieczeństwa jak i wygodę poruszających się pojazdów oraz przemieszczających się poboczem pieszych. Mieszkańcy z pewnością  będą czuć się bezpieczniej. Lampy solarne mają wiele zalet. Największym atutem oświetlenia solarnego jest energooszczędność. Takie systemy zasilają się same, dzięki temu są ekologiczne a to bardzo ważne dla naszego środowiska.

Należy też podkreślić, że na zrealizowanie celu w ramach funduszu sołeckiego, sołectwo Śmiłów otrzymało dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) w kwocie 10 tys. zł. Koszt całego zadania to 25 569,40 zł.

 

zdj. Lipienice Dolne zdj. Lipienive Dolne 2