Plakat - Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jastrzębiu połączona z Konferencją Naukową

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Jastrzębiu
połączona z Konferencją Naukową

Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu,
21 września 2023 r., godz. 1600

I wykład:

„Studenci z Jastrzębia i Uniwersytet Krakowski w okresie staropolskim”
Prof. dr hab. Tomasz Graff
(Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

II wykład:

„Nowy Dwór na przestrzeni wieków
Jan Biernacki

Słodki stół

Serdecznie zapraszamy!