Odnawialne Źródła Energii

Dofinansowanie 80% w wysokości 6 914 621,56 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 8 727 023,58 zł.

dekoracja Projekty - trójkąty

Gmina Jastrząb w partnerstwie z Gminą Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz Powiatem Szydłowieckim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”

Celem projektu jest: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii – kolektorów słonecznych, fotowoltaiki, biomasy, pomp ciepła w budynkach na obszarze gmin Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko i Powiatu Szydłowieckiego.

Dofinansowanie projektu z UE:  6 914 621,56 zł

Loga Europejski Fundusz Program Regionalny - Rzeczpospolita Polska - Mazowsze Serce Polski - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
www.mapadotacji.gov.pl