Loga Fundusze Europejskie pProgram Regionalny - Mazowsze Serce Polski -Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu ,,Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ramach Osi priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 ,,Efektywność energetyczna”.

Dofinansowanie 79.99% w wysokości 162 000,54 zł.
Wkład własny 84 756,41 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 246 756,95 zł.

Projekt dotyczy:  modernizacji budynku istniejącego m.in.: ocieplenie budynku, wymiany pieca grzewczego,  prac wykończeniowych, wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 	 	   Gmina Jastrząb realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Gminie Jastrząb”     Celem projektu jest: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez kompleksową termomodernizacje oraz redukcja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jastrząb.       Dofinansowanie projektu z UE: 162 000,54 PLN

Przedszkole w Gąsawach Plebańskich przed remontem - zdjęcie 1
Przedszkole w Gąsawach Plebańskich przed remontem - zdjęcie 2
Przedszkole w Gąsawach Plebańskich po remoncie - zdjęcie 1
Przedszkole w Gąsawach Plebańskich po remoncie - zdjęcie 2