Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Logo Ministerstwo Edukacji i NaukiLogo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Loga NPRC2 MKiDN MEiN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Gminie Jastrząb

Gmina Jastrząb otrzymała w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 dotację celową ze środków budżetu państwa.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi: 20 500,00 zł, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 25 625,00 zł.

 Belka z logotypami operatorów NPRCz 20

Gmina Jastrząb otrzymała w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 dotację celową ze środków budżetu państwa.

Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi: 7 000zł, całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 8 750zł.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego realizowane zostaną działania w następujących placówkach oświatowych: