Dystrybucja jodku potasu

Dystrybucja jodku potasu

Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy gminy Jastrząb,

Informujemy, że w wyniku standardowych procedur, w razie konieczności przyjęcia jodku potasu, na terenie gminy Jastrząb zostaną uruchomione następujące punkty dystrybucji:

  1. SP ZOZ w Jastrzębiu (dla miejscowości Orłów oraz Lipienice Dolne)
  2. SP ZOZ w Jastrzębiu filia w Gąsawach Rządowych (dla miejscowości Gąsawy Rządowe bez osiedla i bez Gąsaw Rządowych Kurkoć)
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu (dla miejscowości Jastrząb, Kolonia Kuźnia oraz Lipienice)
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gąsawach Rządowych (dla miejscowości Gąsawy Rządowe-Niwy oraz Gąsawy Rządowe- OSIEDLE)
  5. Przedszkole w Gąsawach Plebańskich (dla miejscowości Gąsawy Plebańskie, Śmiłów oraz Gąsawy Rządowe Kurkoć)
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej (dla miejscowości Wola Lipieniecka Mała, Wola Lipieniecka Duża, Kuźnia, Lipienice Górne- bloki oraz domy za blokami)
  7. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Dworze (dla miejscowości Nowy Dwór oraz Lipienice Górne bez bloków)

Osoba zgłaszająca się do punktu wydawania tabletek może pobrać tabletki także dla innych osób (w szczególności pozostałych domowników, sąsiadów, itp.) o ile przedstawi imienną listę tych osób.

W gminie Jastrząb dostępny jest jodek potasu dla mieszkańców do 60 roku życia. Osoby powyżej 60 roku życia nie są narażone na choroby spowodowane napromieniowaniem, zatem bezzasadne byłoby przyjęcie preparatu przez te osoby.

Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną

NIE WYSTĘPUJE ZAGROŻENIE RADIACYJNE !

Więcej informacji udziela Urząd Gminy w Jastrzębiu, Tel. 48 628 48 76.