Loga FEPR - RP - MSP - UEEFRR

Gmina Jastrząb otrzymała dofinansowanie projektu pn.”Wymiana urządzeń grzewczych w Gminie Jastrząb” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Celem projektu jest Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Jastrząb dzięki wymianie urządzeń grzewczych.

Z projektu zostanie zamontowanych 18 kotłów na biomasę-pellet i 36 pomp ciepła w budynkach gospodarstw domowych oraz 3 pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej oraz 1 instalacja gazowa przy PSP Gąsawy Rządowe.

Wartość całkowita projektu wyniesie 2 043 702,51 zł

Wartość dofinansowania z UE 1 481 953,60 zł

Wartość dofinansowania BP 166 719,79 zł

Wartość dofinansowania (UE+BP) 1 648 673,38 zł

Poziom dofinansowania  89%

 

tablica wymiana urzadzen grzewczych