Zdjecie grupowe lider zmiań samorząd 2017

 Jastrząb Liderem zmian 2017
w kategorii
najaktywniejszy i najskuteczniejszy Samorząd

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizowała Plebiscyt Lider RPO WM.  Wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Województwo zaprezentowało  najaktywniejsze  i najskuteczniejsze samorządy w subregionach: ciechanowskim, ostrołęckim, płockim, radomskim, siedleckim, warszawskim wschodnim i warszawskim zachodnim. 

Wśród zebranych gości pojawili się przedstawiciele ponad 50 samorządów, władze województwa: Pan Wiesław Raboszuk, - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Emilia Jędrej, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Funduszy Europejskich oraz Dyrekcja Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: Pan Mariusz Frankowski, Pani Elżbieta Szymanik, Grzegorz Świętorecki.

Najskuteczniejszy Samorząd

W kategorii Najskuteczniejsi dokonano zsumowania całego pozyskanego dofinansowania, zagwarantowanego w ramach podpisanych już umów o dofinansowanie. Wartość umów dla każdego samorządu  podzielono przez liczbę mieszkańców. Kategoria ta, dotyczy pozyskania największej kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

W subregionie radomskim w programie RPO WM  zawarto 190 umów na łączne dofinansowanie 287 ml zł. W kategorii Najskuteczniejsi  wśród Liderów Zmian znaleźli się: Gmina Jastrząb (I miejsce), Policzna (II), Wierzbica (III),

SubRegion NUTS 3

Gmina

Typ gminy

Dofinansowanie - umowy - w przeliczeniu na mieszkańca

Radomski

Jastrząb

Wiejska

1675,75

Radomski

Policzna

wiejska

1159,5

Radomski

Wierzbica

wiejska

801,31

 

Najaktywniejszy Samorząd

W ramach kategorii Najaktywniejszy samorząd w każdym subregionie ranking utworzyły gminy według najwyższej liczby złożonych projektów

W subregionie radomskim do programu RPO WM  złożono 459  projektów  na łączne dofinansowanie 653,3 mln zł. Efektywność lokalnych beneficjentów na poziomie 47,7%. W kategorii Najaktywniejsi Tytuł Lidera Zmian otrzymało  Miasto Radom. Na drugiej pozycji uplasowała się Gmina Jastrząb,  a na trzeciej Gminy Głowaczów i Klwów.

132  ogłoszone   nabory wniosków o dofinansowanie. Prawie 6,5 tys. złożonych aplikacji,  z czego blisko 2 tys. zatwierdzonych projektów do dofinansowania.

W Plebiscycie brały udział wyłącznie projekty realizowane przez mazowieckie samorządy lub ich jednostki organizacje. Listę utworzyły inicjatywy, na które zostały zawarte umowy i te, które otrzymały już całkowite lub częściowe wypłaty z funduszy europejskich. Projekty pochodziły ze wszystkich subregionów i były realizowane w osiach EFRR i EFS (projekty twarde i miękkie).

Źródło materiału: www.funduszedlamazowsza.eu

 

Wójt Gminy Jastrząb Andrzej Bracha trzymający nagrodyWójt Gminy Jastrząb na scenie

 

Radio Rekord Andrzej Bracha

Wywiad - Andrzej Bracha - Rozmowa w studiu lokalnym Radia Rekord

Źródło: www.cozadzien.pl