Strategie

Herb Gminy Jastrząb
Załącznik do Uchwały nr LXIV/405/2024 Rady Miejskiej w Jastrzębiu z dnia 26.01.2024 r.
Strategia Rozwoju Gminy Jastrząb do 2030 roku
Wykonawca: Komórka ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy
Jastrząb 2015

Herb Gminy Jastrząb
Załącznik do Uchwały nr XIII/94/2015/ z dnia 29.12.2015 roku Rady Gminy Jastrząb
Strategia rozwoju Gminy Jastrząb na lata 2015-2025
Wykonawca: Komórka ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy
Jastrząb 2015

Herb Gminy Jastrząb
Załącznik do Uchwały nr XIII/93/2015/ z dnia 29.12.2015 roku Rady Gminy Jastrząb
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jastrząb na lata 2015-2025
Wykonawca: Komórka ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy
Jastrząb 2015