Załącznik do Uchwały nr XIII/93/2015/ z dnia 29.12.2015 roku Rady Gminy Jastrząb

Herb Gminy Jastrząb

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Jastrząb na lata 2015-2025

Wykonawca: Komórka ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy

Jastrząb 2015

 

[PDF] - do pobrania
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Jastrząb na lata 2015-2025