Herb Gmina JastrząbStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jastrząb

załącznik nr 3 do uchwały Nr II/18/2018
Rady Gminy w Jastrzębiu
z dnia 30 listopada 2018 r.

małe zdjęcie - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jastrząb

[PDF] - Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jastrząb