inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła

W dniach od 02.11.2020 do 04.12.2020 przeprowadzona zostanie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Ankieterzy upoważnieni przez Urząd Gminy w Jastrzębiu zapukają do Państwa drzwi i zadadzą kilka pytań na temat wykorzystywanego u Państwa ogrzewania.

Realizowana inwentaryzacja pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie gminy Jastrząb. Pozyskane informacje zostaną przeanalizowane i będą istotne w podjęciu odpowiednich działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Więcej informacji na stronie www.jastrzab.com.pl w zakładce Inwentaryzacja źródeł ciepła.

Projekt „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Jastrząb” sfinansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Ankieterzy posiadają maseczki, rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji.

Dla osób obawiających się kontaktu z ankieterami uruchomiliśmy:
możliwość ankiety telefonicznej pod numerem: 575 542 047 po godz. 18:00